Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pekut3_hokranh_iuanh
#749293 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tính toán tổn hao công suất và Nghiên cứu một số giải pháp giảm tổn thất điện năng trên trên lộ 481 E28.4 huyện Văn Lâm – Hưng Yên
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
2
với sự giúp đỡ của cán bộ phòng Kỹ Thuật, cán bộ chi nhánh điện lực
Văn Lâm – Điện lực Hưng Yên, tôi thực hiện đề tài: “Tính toán tổn hao công
suất và Nghiên cứu một số giải pháp giảm tổn thất điện năng trên trên lộ
481 E28.4 huyện Văn Lâm – Hưng Yên ”.
Nội dung đề tài gồm các phần chính sau:
Chương I
Chương II
Chương III
Chương IV
Chương V
:
:
:
:
:
Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Văn Lâm – Hưng Yên
Hiện trạng lưới điện (lộ 481 E28.4) của huyện Văn Lâm
Hao tổn điện năng trên lộ 481 Văn Lâm
Nguyên nhân gây tổn thất điện năng lưới điện lộ 481 E28.4
Một số giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện lộ 481
E28.4
Mục đích của đề tài nhằm: Nghiên cứu các nguyên nhân gây tổn thất
điện năng, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp giảm tổn thất
điện năng, nâng cao hơn nữa doanh thu cho các cơ quan quản lý điện.
Do thời gian thực tập có hạn, khả năng chuyên môn của tôi còn có nhiều
hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Rất mong được sự đóng
góp ý kiến của các thầy cô và của các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn.
Cùng với sự phát triển ồ ạt của hệ thống lưới điện và nguồn điện là các tuyến đường dây không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vì đã quá cũ nát, bên cạnh đó là các t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement