Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bongmataac
#749228 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đồ án Thiết Kế Qui Trình Công Nghệ Chế Tạo Chi Tiết Bích Chặn
Đồ Án Công Nghệ Chế Tạo Máy
Giần Hải Anh – CTM1 – K49
2
Thiết Kế Qui Trình Công Nghệ Chế Tạo Chi Tiết Bích Chặn
Nhiệm vụ: Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết  bích nhặn với sản lượng 5000 chi tiết/năm, điều kiện sản xuất tự do.
A-A ( 1 : 1 )
128
±0,031
64
±0,015
38
±0,019
70
±0,023
15
±0,02
15
±0,02
13
±0,02
8
±0,02
28
±0,016
19
±0,015
Ø10
+0,015
0
Ø
25
+0,021 0
M8
A
A
Ø9
+0,015
0
2 l? ch?t  Ø4
Rz 20
Rz 20
Rz 20
Rz 40
0.06
0.005
Ø
25
    2,5
    2,5
Rz 40
Nhiệm vụ: Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết bích nhặn với sản lượng 5000 chi tiết/năm, điều kiện sản xuất tự do.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement