Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Mabsant
#749189 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TỔNG ĐÀI NEAX61-E
tæng ®µi neax61-e
§å ¸n tèt nghiÖp SV-hoµng kh¾c hµ
2
II..2
Phân hệ chuyển mạch
42
II.3
Phân hệ xử lý
45
II.4
Phân hệ vận hành và bảo dưỡng
48
III
Cấu trúc phẩn mềm hệ thống NEAX61-E
51
III.1
Cấu trúc cơ bản phần mềm hệ thống NEAX61-E
51
III.2
Cấu trúc File hệ thống
51
III.2.1 Hệ điều hành OS ( Operation System )
53
III.2.2 Hệ thống ứng dụng AS ( Application System )
54
III.3
File số liệu tổng đài
55
III.4
File số liệu thuê bao
55
Phần III
Modul giao tiếp trung kế số DTIM
56
Chương I
Giới thiệu về giao tiếp trung kế số
56
I
Giới thiệu về giao tiếp trung kế số
56
II
Ghép kênh phân chia thời gian
56
II.1
Hệ thống 30 kênh
57
II.2
Hệ thống 24 kênh
59
III
Đồng bộ
62
III.1
Đồng bộ số
63
III.2
Đồng bộ khung
63
III.3
Đồng bộ mạng viễn thông
64
Chương II Modul giao tiếp trung kế số
65
I
Giới thiệu chung
65
II
Chức năng
67
II.1
Chức năng của DTIC
67
II.2
Chức năng của DTI
67
II.3
Giao tiếp trung kế số
68
III
Cấu hình phần cứng
69
III.1
Cấu hình hệ thống
69
III.1.1 Vị trí của DTIM trong hệ thống NEAX61-E
69
III.1.2 Cấu hình dự phòng
70
III.2
Cấu trúc MODUL
72
IV
Nguyên tắc hoạt động của DTIM
73
IV.1
Khối chức năng DTIM
74
IV.1.1 Card điều khiển giao tiếp truyền dẫn số DTIC (
0
/
1
)
74
IV.1.2 Giao tiếp truyền dẫn số DTI
76
IV.2
Hoạt động của DTIM
77
V
Giao diện
78
Chương III
Mạch giao tiếp truyền dẫn số
84
I
Giới thiệu
84
II
Chức năng của DTI
84
III
Cấu hình phần cứng
84
IV
Hoạt động của DTI
87
Với sự phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông quốc tế nói chung và Việt nam nói riêng, cùng với sự phát triển của công nghệ như điện tử, tin học , quang học.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement