Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lu_lu.0nljn3
#749185 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH NẠP ẮC QUY 12V
Giáo viên hướng dẫn:
Hoàng Hải Hưng
Sinh viên thực hiện:
1:Nguyễn Như Tuân 2:Phó Đức Trường3: Nguyễn Minh Phụng
2
TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH NẠP ẮC QUY 12V
I-Số liệu cho trước:
Dòng xoay chiều với các thông số:
U=220V; I=12A; f=50Hz
Xây dựng sơ đồ mạch và chạy thử trên eagle.
Sử dụng IC ổn định điện áp LM7812 và IC so sánh điện áp LM358 và các linh
kiện điện tử thông thường như điện trở, tụ điện, diod, ….
II-Nội dung cần hoàn thành:
- Một sản phẩm hoàn chỉnh.
- Một bản báo cáo thuyết minh về đề tài.

Sinh viên thực hiện:
1: Nguyễn Như Tuân 2: Phó Đức trường3: Nguyễn Minh Phụng
Ngày giao đề tài: …………..Ngày hoàn thành: ………….
-------------------
I-Số liệu cho trước:. Dòng xoay chiều với các thông số:. U=220V; I=12A; f=50Hz. Xây dựng sơ đồ mạch và chạy thử trên eagle.. Sử dụng IC ổn định đi
Bạn nào cần download miễn phí
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement