Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By luv_mylove
#748886 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU KÍ TÚC TRƯỜNG ĐẠI HOC NHA TRANG
III.1.2.Phương Pháp Keo Tụ…………………………………………………………….
III.1.3.Phương Pháp Oxy-Hóa…………………………………………………………..
III.2. Phương Pháp Sinh Học……………………………………………………………
III.2.1.Bùn Hoạt Tính…………………………………………………………………...
III.2.2.Bể Phản Ứng UASB……………………………………………………………..
III.2.3.Phương Pháp Lắng……………………………………………………………….
III.2.4.Phương Pháp Lọc………………………………………………………………...
III.2.5.Phương Pháp Pha Loãng…………………………………………………………
III.2.6.Bể Phản Ứng Hiếu Khí Aeroten…………………………………………………
III.2.7.Lọc Sinh Học…………………………………………………………………….
III.2.8.Bể Phản Ứng Sinh Học Kỵ Khí …………………………………………………
III.2.8.1. Bể Phản Ứng Sinh Học Kỵ Khí Tiếp Xúc…………………………………….
III.2.8.2.Hồ Kỵ Khí……………………………………………………………………...
III.2.8.3.Ao-Hồ Kỵ Khí…………………………………………………………………
IV.KẾT LUẬN
..........................................................................................................
PHẦN 1):TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NƯỚC THẢI Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
I.1.HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM NƯỚC THẢI TRÊN THẾ GIỚI: Trong thập niên 60, ô nhiễm nước lục địa và đại dương gia tăng với nhịp độ đáng lo ngại. Tiến độ ô nhiễm nước phản ánh trung thực tiến bộ phát triển kỹ
Trong thập niên 60, ô nhiễm nước lục địa và đại dương gia tăng với nhịp độ đáng lo ngại. Tiến độ ô nhiễm nước phản ánh trung thực tiến bộ phát triển kỹ nghệ. Ta
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By Hang113
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement