Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By never_give_up_13
#748857 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu và thiết kế bộ KIT PIC 16F877A
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
SV: TRẦN XUÂN CHIẾN LỚP: ĐIỆN TỬ 1 K2
2
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Họ và tên học sinh : TRẦN XUÂN CHIẾN

Lớp : ĐIỆN TỬ 1 K2
Khoá :

2
……
Khoa, Trung tâm : ĐIỆN TỬ
Tên đề tài: Nghiên cứu về vi điều khiển PIC 16F877A và một số ứng dụng.
Cụ thể: Nghiên cứu và thiết kế bộ KIT PIC 16F877A
Giáo viên hướng dẫn : PHẠM THỊ QUỲNH TRANG
NỘI DUNG YÊU CẦU
TT
Nội dung
1
Tổng quan về vi điều khiển
2
Giới thiệu về PIC 16F877A
3
Ứng dụng PIC 16F877A xây dựng bộ kit thực hành vi điều khiển
4
Ngày giao đề tài :
………………………………….
Ngày hoàn thành :
………………………………….
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
TRƯỞNG KHOA
Ngày nay kỹ thuật vi điều khiển đã trở nên quen thuộc trong các ngành kỹ thuật và trong dân dụng. Từ các dây chuyền sản xuất lớn đến các thiết bị gia dụng, chún
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement