Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By boy9x_codon_hp
#748841 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bài tập lớn: TÌM HIỂU MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN QUA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY2
Mục lục
Trang
Lời nói đầu
3
Mở đầu
3
Chương 1: Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks)
4
1 - Đặt vấn đề
4
2- Tổng quan về mạng cảm biến không dây
4
2.1. Khái niệm
4
2.2. Cấu tạo của một nút cảm biến
5
2.3. Đặc điểm của mạng cảm biến không dây
6
2.4. Kiến trúc giao thức mạng
8
3 - Một số vấn đề về mạng cảm biến không dây
9
3.1. Định tuyến trong mạng cảm biến không dây
9
3.2. Tối ưu năng lượng trong mạng cảm biến không dây
10
3.3. Giao thức trong mạng cảm biến không dây
16
Chương 2: Chuẩn truyền thông Zigbee IEEE 802.15.4
19
1 - Tổng quan về chuẩn zigbee IEEE 802.15.4
18
1.1. Đặt vấn đề
18
1.2. Sự ra đời của chuẩn zigbee IEEE 802.15.4
19
1.3. Ưu điểm của chuẩn zigbee IEEE 802.15.4
20
1.4. Những phần tử cơ bản của hệ thống Zigbee
21
1.5. Những kiểu thiết bị của hệ thống Zigbee
21
1.6. Một số cấu hình mạng cơ bản của chuẩn Zigbee
22
2- Kiến trúc giao thức mạng của chuẩn Zigbee IEEE 802.15.4
25
2.1. Tầng vật lý
25
2.2. Vấn đề Layer MAC
27
2.3. Tầng mạng
32
2.4. Tầng ứng dụng của ZigBee/IEEE 802.15.4
35
3- Thuật toán định tuyến AODV
36
4- Một số sản phẩm ứng dụng của công nghệ Zigbee
39
Tài liệu tham khảo
41
Trong vài năm gần đây mạng cảm biến không dây đã trở nên rất quan trọng trong đời sống hàng ngày. Bắt đầu phát triển với các
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Tìm hiểu mạng cảm biến không dây và xây dựng mô hình điều khiển thiết bị điện qua mạng cảm biến không dây
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement