Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lang_tu
#748828 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hận dạng tiếng nói Việt Nam từ vựng lớn
Nhận dạng tiếng nói Việt Nam từ vựng lớn Trang - ii
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................i

1. Giới thiệu. ............................................................................................................i

2. Mục tiêu của đề tài. .............................................................................................i

LỜI CẢM ƠN.........................................................Error! Bookmark not defined.

NHẬN XÉT ............................................................Error! Bookmark not defined.

MỤC LỤC ..............................................................................................................ii

DANH MỤC CÁC HÌNH ....................................................................................... iv

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT............................................................................... v

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI .................................1

1.1 Giới thiệu ..................................................................................................1

1.2 Công thức cơ bản ...................................................................................... 3

1.3 Các thành phần của một bộ nhận dạng tiếng nói........................................4

1.3.1 Xử lý cú âm ............................................................................... 4

1.3.2 Mô hình cú âm ........................................................................... 5

13.3 Mô hình ngôn ngữ.......................................................................5

1.3.4 Tìm kiếm giả định ......................................................................6

1.4. Mô hình Markov ẩn.................................................................................. 6

1.4.1 Giới thiệu chuỗi Markov ............................................................ 6

1.4.2 Cơ bản về mô hình Markov ẩn ................................................... 8

1.4.3 Tìm chuỗi chuyển trạng thái tốt nhất - Thuật toán Viterbi ........13

1.4.4 Ước lượng các tham số xác suất cho HMM – Thuật toán Baum-
Welch
16

1.5. Biến đổi Fourier rời rạc. ......................................................................... 19

1.5.1 Giới thiệu ................................................................................. 19

1.5.2 Cơ bản về biến đổi Fourier rời rạc ............................................ 20

1.5.3 Cửa sổ Hamming ..................................................................... 23

1.5.4 Biến đổi Fourier nhanh và thuật toán Butterfly:........................ 24

1.5.5 Cài đặt thuật toán biến đổi Fourier nhanh .................................28

CHƯƠNG 2 :HUẤN LUYỆN TIẾNG VIỆT NAM ............................................... 30

2.1 Bộ từ điển Lexicom................................................................................. 30

2.2 Dữ liệu ....................................................................................................31

Ngày nay, cùng với sự phát triển của ngành điện tử và tin học, các hệ thống . máy tự động đã dần thay thế con người trong nhiều công đoạn của công việc. Máy .
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement