Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By visonvn
#748134 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: tìm hiều về polyvinylpyrronlidon và các ứng dụng của nó
2
MỤC LỤC
Lời nói đầu…………………………………………………………………………..1
1. Giới thiệu chung về PVP………………………………………………………….4
2.Tính chất vật lý của PVP…………………………………………………………..5
2.1. Tính chất màng………………………………………………………………….5
2.2 Dung dịch nước………………………………………………………………….5
2.3 Độ tan …………………………………………………………………………...8
2.4 Tính tương hợp …………………………………………………………………9
2.5. Tính chấp nhận sinh lý…………………………………………………………10
3. Tính chất hóa học………………………………………………………………...11
3.1. Ảnh hưởng của nhiệt…………………………………………………………...11
3.2. Khả năng tạo phức……………………………………………………………...11
3.2.1 Đẳng nhiệt hấp phụ……………………………………………………………11
3.2.2. Các phức chứa iot…………………………………………………………….12
3.2.3. Các Phenolic………………………………………………………………….12
3.2.4. Thuốc nhuộm…………………………………………………………………14
3.2.5. Chất hoạt động bề mặ anionic………………………………………………...14
3.2.6 Các phức polyme/polyme……………………………………………………...14
3.3 Hydrogel PVP…………………………………………………………………....15
3.4. Dung dịch nước của PVP……………………………………………………......16
4. Sản xuất PVP……………………………………………………………………...17
5. Ứng dụng………………………………………………………………………….18
5.1 Dược phẩm……………………………………………………………………….18
5.2. Mỹ phẩm…………………………………………………………………………20
5.3 Dệt may…………………………………………………………………………...22
Polyvinylpyrrolidon (PVP) tương đối mới trong số các polyme tan trong nước thương mại được sản xuất ở Mỹ. PVP được tổng hợp nhở sử dụng axetylen, formaldehyt, h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement