Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dinhnguyen_nhatminh
#747878 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Tìm hiểu công tác lập dự án đầu tư phát triển công trình Bất động sản
§Ò ¸n m«n häc NguyÔn Mai H¹nh
Kinh doanh BÊt ®éng s¶n 46
2
LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta được thế giới biết đến như một nước có nền kinh tế
đang phát triển, chúng ta đang trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá
đất nước bởi vậy có rất nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước vào công trình
bất động sản trong nước. Để đảm bảo cho mọi công việc đầu tư, mọi ý tưởng
kinh doanh được hiện thực hoá và tiến hành thuận lợi, đạt mục tiêu mong muốn
thì trước khi bỏ vốn phải làm tốt công tác chuẩn bị. Có nghĩa là phải xem xét,
tính toán toàn diện các khía cạnh kinh tế - kỹ thuật, điều kiện tự nhiên, môi
trường xã hội, pháp lý…có liên quan đến quá trình thực hiện đầu tư, đến sự phát
huy tác dụng và hiệu quả đạt được của công cuộc đầu tư, phải dự đoán các yếu tố
bất định (sẽ xảy ra trong suốt quá trình kể từ khi thực hiện đầu tư cho tới khi các
thành quả của các hoạt động đầu tư kết thúc sự phát huy tác dụng. Mọi sự xem
xét, tính toán và chuẩn bị này được thể hiện trong dự án đầu tư. Có thể nói việc
soạn thảo tốt dự án đầu tư là cơ sở vững chắc, là tiền đề cho việc thực hiện các
công cuộc đầu tư đạt hiệu quả kinh tế - xã hội mong muốn.
Hiện nay ở nước ta việc lập dự án đầu tư phát triển công trình còn nhiều
bất cập như chưa đầy đủ các công đoạn, chưa đồng bộ, một số công đoạn còn
phải thuê các chuyên gia nước ngoài với chi phí lớn mà lại không chủ động trong
quá trình lập.
Vì các lý do như trên nên em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu của
mình là:
“ Tìm hiểu công tác lập dự án đầu tư phát triển công trình Bất động sản.”
Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá, đào sâu, làm rõ những vấn đề lý
thuyết về lập dự án đầu tư công trình bất động sản. Đồng thời vận dụng những
vấn đề lý thuyết đó vào thực tế ở nước ta.
Để đảm bảo cho mọi công việc đầu tư, mọi ý tưởng kinh doanh được hiện thực hoá và tiến hành thuận lợi, đạt mục tiêu mong muốn thì trước khi bỏ vốn phải làm tốt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement