Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#747669 Tải miễn phí

NỘI DUNG
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
I.1. Đặt vấn đề
I.2. Mục đích đề tài
I.3. Ý nghĩa đề tài
I.4. Giới hạn đề tài
I.5. Tình hình nghiên cứu
I.6. Thời gian thực hiện
CHƯƠNG II: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG
TRÌNH ĐƠN VỊ TRONG HỆ THỐNG XỬ NƯỚC CẤP
CHƯƠNG III: QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ
NƯỚC CẤP TẠI NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC
III.1. Sơ đồ công nghệ
III.2. Các công trình chính V hiện trạng sử dụng
III.3. Thành phần, tính chất nước thô, nước sau lắng và nước sạch
III.4. Nhận xét hiệu quả xử lý của từng giai đoạn
CHƯƠNG IV: CÁC SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA VÀ CÁC ĐỀ
XÚÂT NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN V KIẾN NGHỊ

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
I.1. Đặt vấn đề
Nước là nguyên liệu sản xuất không thể thay thế và là nguồn sống rất
đặc biệt.
Ngày nay, cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội, nhu cầu về nước cho
sinh họat, công nghiệp tăng nhanh cả về sản lượng lẫn chất lượng. Vì thế
con người phải biết xử lý các nguồn nước cấp để phục vụ cho mình.
Nguồn nước mặt ở Việt Nam rất dồi dào, sử dụng cho nông nghiệp tỷ lệ
gần 100% và phục vụ cho công nghiệp, sinh họat chiếm tỷ trọng khoảng
70%. Hầu hết các nhà máy nước của khu dân cư tập trung đều sử dụng nước
mặt, nguồn nước sử dụng cho các nhà máy là các con sông.
Trong kỹ thuật xử lý nước cấp, tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước và
yêu cầu về chất lượng nước cấp mà người ta quyết định quá trình xử lý để
có được chất lượng nước cấp đảm bảo các chỉ tiêu và ổn định chất lượng
nước cấp cho các nhu cầu sử dụng.
Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm thương mại lớn, có mật độ
dân cư đông nhất nước thì vấn đề cung cấp nước sạch và liên tục cũng là
mối quan tâm hàng đầu. Điều đó đòi hỏi phải có một công nghệ xử lý nước
với quy mô lớn, đảm bảo chất lượng và ổn định.
Nhà máy nước Thủ Đức đã đáp ứng nhu cầu đó với công suất xử lý ổn
định là 750.000m3
/ngày đêm, chất lượng đầu ra đạt tiêu chuẩn. Công nghệ
xử lý nước mặt của Nhà máy còn được xem là tiêu biểu và hòan chỉnh nhất
ở nước ta hiện nay.

Link down cho các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement