Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ryl_vampir3
#746531 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công Nghệ 3G WCDMA UMTS
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………….3CHƯƠNG I. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỘNG TOÀN CẦU……………………………………………………………….. …4
1.1 Xu hướng phát triển hệ thống thông tin di động trên thế giới…………………...4
1.2 Hướng phát triển lên 3G sử dụng công nghệ WCDMA …………………………..6
1.2.1 GPRS…………………………………………………………………………….6
1.2.2 EDGE…………………………………………………………………………….6
1.2.3 WCDMA hay UMTS/FDD……………………………………………………...7
1.1 Tổng kết…………………………………………………………………………….7
CHƯƠNG II. TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ WCDMA TRONG HỆ THỐNG UMTS…………………………………………………………………………..8
2.1 Nguyên lý CDMA………………………………………………………………….8
2.1.1 Nguyên lý trải phổ CDMA ……………………………………………………...8
2.1.2 Kỹ thuật trải phổ và giải trải phổ………………………………………………...9
2.1.3. Kỹ thuật đa truy nhập CDMA…………………………………………………..9
2.2. Một số đặc trưng của lớp vật lý trong hệ thống WCDMA………………………11
2.2.1. Các mã trải phổ ………………………………………………………………..11
2.2.2. Dung lượng mạng……………………………………………………………...12
2.2.3. Phân tập đa đường- Bộ thu RAKE…………………………………………….12
2.2.4. Các kênh giao diện vô tuyến UTRA FDD……………………………………..13
2.3. Kiến trúc hệ thống UMTS…………………………………………………….....14
2.3.1. Kiến trúc mạng truy nhập vô tuyến UTRAN………………………………….......17
a. Bộ điều khiển mạng vô tuyến……………………………………………………………..18
b. Nút B (Trạm gốc)…………………………………………………………………………..19
2.4. Tổng kết về công nghệ truy nhập vô tuyến WCDMA trong hệ thống UMTS…..19
CHƯƠNG III. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT VÀ CHUYỂN GIAO TRONG
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN………………………………...22
3.1 Điều khiển công suất……………………………………………………………22
Bằng những bớc phát triển thần kỳ, các thành tựu công nghệ Điện Tử - Tin Học - Viễn Thông làm thay đổi cuộc sống của con ngời từng giờ từng phút, nó tạo ra một
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement