Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#745861 Tải miễn phí


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 1
PHẦN I: BỘ LỌC IIR VÀ BÀI TOÁN THIẾT KẾ ........................................ 2
I. Giới thiệu chung về bộ lọc IIR: ............................................................................ 2
1. Giới thiệu: ...................................................................................................... 2
2. Hai cách tiếp cận: ........................................................................................... 2
II. Thiết kế bộ lọc IIR: ................................................................................................ 3
III. Các đặc điểm sơ bộ: ............................................................................................... 3
1. Tỉ lệ tuyến tính tương đối: .............................................................................. 3
2. Các tính chất của |Ha(jΩ)|
2
: ............................................................................ 4
PHẦN II: PHưƠNG PHÁP THIẾT KẾ BỘ LỌC IIR ................................... 5
I. Các đặc trưng của các bộ lọc Analog điển hình:................................................. 5
1. Bộ lọc thông thấp Butterworth: ...................................................................... 5
2. Bộ lọc thông thấp Chebyshev: ....................................................................... 8
3. Bộ lọc thông thấp Ellipic: ............................................................................ 11
4. Các đáp ứng pha của các bộ lọc điển hình: .................................................. 12
II. Các phép biến đổi bộ lọc tương tự thành bộ lọc số ........................................... 12
1. Biến đổi bất biến xung: ................................................................................ 13
2. Biến đổi song tuyến tính: ............................................................................. 15
III. Biến đổi băng tần: ................................................................................................ 17
PHẦN III: CHưƠNG TRÌNH THIẾT KẾ .................................................... 20
I. Tính toán thiết kế: ............................................................................................... 20
II. Thuật toán giải quyết bài toán: .......................................................................... 22
III. Chương trình Matlab: ......................................................................................... 23
1. Các hàm sử dụng trong chương trình: .......................................................... 23
2. Chương trình: ............................................................................................... 26
3. Kết quả: ........................................................................................................ 28
4. Mô phỏng bằng simulink: ............................................................................ 31
PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ - KẾT LUẬN .......................................... 35
I. Chỉ tiêu kỹ thuật: ................................................................................................. 35
II. Chất lượng lọc thực tế: ........................................................................................ 35
III. Kết luận: ............................................................................................................... 35

Xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing – DSP) đã trở thành một môn học cơ sở
cho nhiều ngành khoa học, kỹ thuật như: Điện, Điện Tử, Tin học, Viễn thông, Tự động hoá ...
Xử lý tín hiệu số được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và thiết bị như: CD, VCD,
DVD, camera, scanner, y khoa ..., trong các hệ thống truyền hình số, thông tin địa lý, bản đồ
số, viễn thông ..v.v..
Phép xử lý cơ bản nhất của DSP là lọc, và các hệ thống được đề cập đến nhiều nhất
trong xử lý tín hiệu số là các bộ lọc số (Digital Filter). Nếu xét về đáp ứng xung có thể chia
các bộ lọc số thành 2 loại chính là bộ lọc có đáp ứng xung hữu hạn FIR (Finite Impulse
Response) còn gọi là lọc không đệ quy, và bộ lọc có đáp ứng xung vô hạn IIR (Infinte Impulse
Response) còn gọi là lọc đệ quy. Xét về đáp ứng tần số biên độ có thể chia các bộ lọc, FIR
hay IIR, thành 4 loại cơ bản: thông thấp, thông cao, thông dải và chắn dải. Các bộ lọc này có
thể được thiết kế bằng những phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp đều có những ưu
điểm và khuyết điểm riêng.
Trong khuôn khổ của bài tiểu luận môn học này, em xin phép trình bày nội dung đề tài:
Bài toán thiết kế bộ lọc thông thấp IIR, sử dụng bộ lọc ButterWorth và biến đổi song
tuyến tính.
Nội dung tiểu luận được chia thành 4 phần:
- Phần I: Bộ lọc IIR và bài toán thiết kế
- Phần II: Phương pháp thiết kế bộ lọc IIR
- Phần III: Chương trình thiết kế
- Phần IV: Đánh giá kết quả - kết luận
Em xin trân trọng Thank thầy giáo TS. Ngô Văn Sỹ đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt
những kiến thức quý giá, cung cấp tài liệu tham khảo và chỉ bảo các phương pháp làm việc
khoa học.
Trong quá trình làm tiểu luận tuy đã hết sức cố gắng song chắc chắn không tránh khỏi
những sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý của Thầy để nội dung của tiểu luận được hoàn
chỉnh hơn.

Link download cho các bạn

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement