Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bagia_khatmaum
#742652 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tác động của việc xây dựng khu bảo tồn thiên Mường Nhé đến sinh kế của cộng đồng
2
3.1.2. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................19
3.1.3. Tài nguyên động, thực vật ...............................................................................23
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................................24
3.2. Tác động của xây dựng KBTTN Mường Nhé đến khai thác tài nguyên và
sản xuất .........................................................................................................................
30
3.2.1. Tác động đến khai thác tài nguyên và sản xuất của cộng đồng.......................30
3.2.2 Tác động đến sử dụng đất.................................................................................32
3.2.3. Tác động đến thu nhập.....................................................................................34
3.3 Kết quả thảo luận ..............................................................................................
37
3.3.1. Nguyên nhân và hậu quả dẫn đến sự phụ thuộc của cộng đồng vào tài nguyên
KBTTN Mường Nhé ..............................................................................................38
3.3.2. Mối quan hệ cộng đồng và các cơ quan tổ chức..............................................40
3.3.3. Hỗ trợ của các chương trình trước và sau thành lập KBTTN Mường Nhé .....42
3.4. Bàn luận ...........................................................................................................
43
3.5. Giải pháp ...........................................................................................................
46
3.5.1. Giải pháp bảo tồn và quản lý tài nguyên .........................................................47
3.5.2. Giải pháp sinh kế .............................................................................................47
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ............................................................................
49
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................
49
PHỤ LỤC .....................................................................................................................
49
Nỗ lực mạnh mẽ nhất và được đánh giá thành công nhất trong nhiều thập kỷ qua của Việt Nam là việc xây dựng hệ thống các KBTTN bao gồm hầu hết các hệ sinh thái t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement