Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhloan1404
#742594 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế cung cấp điện cho tuyến giao thông điện NamThăng Long-Trần Hưng Đạo,
Báo cáo th c t p t t nghi p – T ng Công ty Đi n l c Hà N i.
ự ậ ố


ệ ự

Ph n

II-
NGHIÊN C U VÀ LÀM QUEN V I CÔNG VI C PH C V CHO


THI T K CUNG C P ĐI N CHO GIAO THÔNG ĐÔ TH .
Ị ..............................17
Ch
ng 1- Các tiêu chu n thi t k cung c p đi n cho giao thông đi n
ươ

ế ế.............

.17

1.1
Tiêu chu n đ
ng s t đô th Vi t Nam 2009

ườ
...............................................................


17

1.2
Tiêu chu n đ
ng s t đô th châu Á (STRASYA)

ườ...........................................


.24

Ch
ng II
ươ

- D li u đ u vào cho công vi c thi t k
ữ ệ


ế ế
..............................................

. 19

2.1 Gi i thi u v giao thông đi n
.......................................................................

.19

2.2 Quy ho ch giao thông đi n thành ph Hà N i
.............................................

.20

2.2.1
tình tr ng giao thông tp Hà N i và cách gi i quy tế
....................................

.20

2.2.2 Tìm hi u v d án tuy n s 2 Nam Thăng Long- Tr n H ng Đ o

ề ự
ế ố

ư

............

.20

2.3


Nghiên c u l a ch n các ph
ng án đi cho tuy n NTL-THĐ
ứ ự

ươ
ế
....................

22

2.4


Nghiên c u và l a ch n lo i toa tàu Metro cho tuy n
ế
................................

.24

2.5


Ph
ng pháp l a ch n c p ngu n cho tuy n
ươ
ế
.............................................

.26

2.5.1Gi i pháp c p ngu n 110kV........................................................................

.26

2.5.2Gi i pháp s d ng ngu n trung th 22kV

ử ụ

ế
...................................................

.27

2.6


Ph
ng pháp l a ch n lo i hình c p dòng và l
i đi n kéo ti p xúc
ươ
ướ

ế
......

.27

2.6.1Đi n khí hóa xoay chi u


..............................................................................

.27

2.6.2Đi n khí hóa m t chi u................................................................................

.28

2.7


Ph
ng pháp l a ch n s đ c p ngu n cho tr m đi n kéo
ươ

ọ ơ ồ ấ.....................

.30

2.8


Ph
ng pháp tính toán ng n m ch và tính ch n cáp m ng trung áp
ươ
..........

.33

2.8.1Ph
ng pháp tính toán ng n m ch
ươ


..............................................................

.33

2.8.2Ph
ng pháp tính ch n cáp m ng trung áp
ươ


.................................................

.34

2.9


Ph
ng pháp thi t k tr m bi n áp đi n kéo
ươ
ế ế ạ
ế

.............................................

.35

2.9.1L a ch n lo i tr m đi n kéo


ạ ạ

.......................................................................

.35

2.9.2L a ch n v trí đ t tr mặ ạ
...............................................................................

.36

2.9.3S đ nguyên lý tr m
ơ ồ

...................................................................................

.37

CH
NG III- NGHIÊN C U CÁC THI T B TRONG TR M ĐI N KÉO
ƯƠ
....
.37

3.1


Máy bi n áp
ế
..................................................................................................

.37

3.2


Máy c t

.........................................................................................................

.39

3.3


C u chì trung áp

...........................................................................................

.39

3.4


Thanh cái
.......................................................................................................

.39

3.5


Ch ng sét van cho các tr m đi n kéo và các ga..........................................

.40

3.6


Bi n dòng cho c tr m đi n kéo và các ga
ế
ả ạ

.................................................

.40

3.7


Bi n áp đo l
ng tr m đi n kéo và các ga
ế
ườ


.................................................

.41

3.8


Dao cách ly
...................................................................................................

.41

K t lu n
ế

........................................................................................................................

42

Tài li u tham kh o


......................................................................................................

. 43

ph

l c

L I NÓI Đ U


Trang-2
SVTH: Tr nh Quang Dũng.

GVHD: PGS-TS Lê M nh Vi t- KS Đ ng Vi t Phúc.
Ngày nay, điện năng đang là vấn đề thiết yếu trong sản xuất công nghiệp cuãng như trong đời sống hàng ngày của con người.Để đảm bảo sản lượng và chất lượng điện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement