Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuy_duong2207
#742530 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tối ưu số cell trong tính toán mạng di động CDMA
MỤC LỤC
ii
MỤC LỤC
Lời cam đoan
i
MỤC LỤC
ii
Bảng tra cứu từ viết tắt
vii
Lời mở đầu
1
Chương1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG DI ĐỘNG CDMA
3
1.1. Giới thiệu chương ...........................................................................................3
1.2. Tổng quan về hệ thống thông tin di động.....................................................3
1.2.1. Hệ thống thông tin di động tổ ong .............................................................3
1.2.2. Quá trình phát triển ....................................................................................4
1.3. Hệ thống thông tin di động CDMA...............................................................5
1.3.1. Cấu trúc hệ thống thông tin di động CDMA..............................................5
1.3.1.1. Máy di động MS..................................................................................6
1.3.1.2. Hệ thống trạm gốc BSS .......................................................................6
1.3.1.3. Hệ thống chuyển mạch SS...................................................................6
1.3.1.4. Trung tâm vận hành bảo dưỡng OMC.................................................7
1.3.2. Nguyên lý kỹ thuật mạng CDMA..............................................................7
1.3.3. Các đặc tính của CDMA ............................................................................8
1.3.3.1. Tính đa dạng của phân tập...................................................................8
1.3.3.2. Điều khiển công suất CDMA ..............................................................8
1.3.3.3. Công suất phát thấp .............................................................................9
Trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện tại. Các hệ thống thông tin di động ra đời tạo cho con người khả năng thông tin mọi lúc, mọi nơi. Phát
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement