Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thattinhco8000
#742529 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các giải pháp kỹ thuật sử dụng trong WCDMA –HSDPA
Đồ án tốt nghiệp
Mục Lục
 SVTH : Nguyễn Hải Quân –ĐTVT28 GVHD :Th.S Đặng Thị Từ Mỹ
II
3.1 Giới thiệu .........................................................................................................27
3.2 Mã hóa .............................................................................................................27
3.2.1 Mã vòng hay mã phát hiện lỗi ..................................................................27
3.2.2 Mã xoắn ....................................................................................................29
3.2.3 Mã Turbo ..................................................................................................30
3.3 Kỹ thuật trải phổ ..............................................................................................30
3.3.1 Giới thiệu .................................................................................................30
3.3.2 Nguyên lý trải phổ trực tiếp DSSS ...........................................................31
3.3.3 Mã trải phổ và quá trình đồng bộ mã trải phổ ..........................................33
3.3.3.1 Trải phổ và ngẫu nhiên hóa ............................................................33
3.3.3.2 Đồng bộ mã trải phổ ......................................................................39
3.4 Truy nhập gói trong WCDMA ........................................................................41
3.4.1 Tổng quan về truy nhập gói trong W-CDMA ..........................................41
3.4.2 Các phương pháp lập biểu gói ..................................................................42
3.4.2.1 Lập biểu phân chia theo thời gian...................................................42
3.4.2.2 Lập biểu phân chia theo mã ...........................................................43
3.5 Tìm nhận ô.......................................................................................................43
3.5.1 Phương pháp tìm nhận ô theo ba bước .....................................................45
3.5.2 Tìm nhận ô lân cận trong thời gian thông tin ở chế độ tích cực ...............45
3.5.3 Tìm nhận ô lân cận trong chế độ rỗi .........................................................46
3.6 Phân tập đa đường ...........................................................................................47
3.6.1 Kỹ thuật thu RAKE ..................................................................................50
3.7 Cấu trúc phân kênh của WCDMA...................................................................51
3.7.1 Kênh vật lý................................................................................................52
3.7.1.1 Kênh vật lý riêng đường lên ..........................................................52
3.7.1.2 Kênh vật lý chung đường lên..........................................................55
3.7.1.3 Kênh vật lý riêng đường xuống (DPCH).......................................59
3.7.2 Kênh truyền tải .........................................................................................64
3.7.2.1 Kênh truyền tải riêng ......................................................................64
Công nghệ WCDMA tuy nâng cao được tốc độ cũng như dung lượng đường truyền nhưng nó vẫn còn một số hạn chế không tận dụng các ưu thế của dữ liệu gói vốn rất phổ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement