Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoanglinh_kha
#742334 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng và mô phỏng hệ thống treo trên xe ô tô MEFA5-LAVI-304N
Đồ án tốt nghiệp
Phụ Lục
1.3.3 Bộ phận ổn định và thanh dẫn hướng....................................................35
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG TREO TRÊN XE Ô TÔ
MEFA5-LAVI-304N...............................................................................................37
2.1 Giới thiệu xe ô tô MEFA5-LAVI-304N . .................................................37
2.2 Mô hình không gian cả xe .........................................................................38
2.3 Mô hình xe trong mặt phẳng dọc. .............................................................42
2.4 Mô hình xe trong mặt phẳng ngang..........................................................47
2.4.1.Hệ thống treo phụ thuộc. ........................................................................47
2.4.2. Hệ thống treo độc lập. ...........................................................................54
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG DAO ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TREO TRÊN Ô TÔ
MEF5-LAVI-304N .................................................................................................60
3.1 Giới thiệu về Matlab và Simulink. .............................................................60
3.1.1. Matlab....................................................................................................60
3.1.2 Simulink. ...............................................................................................60
3.2 Mô phỏng hệ thống treo của xe ô tô MEFA5-LAVI-304N. ....................62
3.2.1 Mô hình nền đường. ..............................................................................63
3.2.2 Mô hình xe.............................................................................................64
3.2.2.1 Mô hình xe trong mặt phẳng dọc....................................................65
3.2.2.2 Mô hình xe trong mặt phẳng ngang................................................68
3.2.2.2.1 Hệ thống treo phụ thuộc. ..........................................................68
3.2.2.1.2 Hệ thống treo độc lập. .............................................................72
3.3 Đánh giá độ êm dịu của xe........................................................................75
3.3.1 Khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá tính êm dịu của chuyển động. .......75
SVTH: Nguyễn Xuân Toàn
Lớp: Cơ Điện Tử K46

2
Hệ thống treo của ô tô du lịch cũng như ô tô tải nói chung, là hệ thống liên kết đàn hồi các cầu xe (cầu chủ động và bị động) với khung và thân xe. Hệ thống tre
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online