Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sun_love
#741047 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN TÀI CHÍNH DẦU KHÍ (PVFC LAND) GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN TÀI
CHÍNH DẦU KHI (PVFC LAND)..............................................................74
3.1 Định hướng hoạt động đầu tư tại công ty ...................................................74
3.1.1 Phương hướng phát triển công ty (giai đoạn 2011 – 2015) .............................74
3.1.2 Định hướng hoạt động đầu tư dự án tại công ty ..............................................75
3.1.3 Phân tích cơ hội và thách thức đối với hoạt động đầu tư dự án bất động sản
tại công ty........................................................................................................75
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đầu tư dự án bất động
sản tại công ty................................................................................................81
3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác lập và thẩm định dự án ...................................81
3.2.2 Cân đối và sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp lý ................................................82
3.2.3 Đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư các dự án bất động sản............................85
3.2.4 Đẩy mạnh công tác tiếp thị và nghiên cứu thị trường.....................................86
3.2.5 Giải pháp quản lý dự án đầu tư .......................................................................87
3.2.6 Giải pháp về nhân lực .....................................................................................90
KẾT LUẬN..............................................................................................................92
Công ty Cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí là một đơn vị trẻ, mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, trong quá trình đầu tư kinh doanh, Công t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement