Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By k4kt2_sonadezi
#739427 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: MÀU ANTHOCYANCE
Màu ANTHOCYANCE
Trang: 2
MỤC LỤC
Trang:
I. ANTHOCYANIN ................................................................................................ 1
I.1. GIỚI THIỆU CHUNG ......................................................................................1
I.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÀU SẮC VÀ ĐỘ BỀN
CỦA ANTHOCYANIN .........................................................................5
I.2.1. Cấu trúc ..........................................................................................................5
I.2.2. pH ...................................................................................................................8
I.2.3. Nhiệt độ ..........................................................................................................9
I.2.4 Oxy ................................................................................................................10
I.2.5. Enzyme .........................................................................................................11
I.2.6. Ánh sáng .......................................................................................................12
I.2.7. Đường và các sản phẩm biến tính của chúng ...............................................13
I.2.8. Các ion kim loại............................................................................................ 14
I.2.9. Sunphurdioxide (SO￿
2
) ...............................................................................15
I.2.10. Acid ascorbic ..............................................................................................16
I.3. CÁC CHẤT MÀU ANTHOCYANIN THƯƠNG MẠI ..................................17
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, BẢO VỆ MÀU ĐỎ
ANTHOCYANIN ...............................................................................18
II.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................................18
II.2 BẢO VỆ MÀU ĐỎ ANTHOCYANIN .......................................................... 20
II.2.1. Các phương pháp giữ màu ..........................................................................20
II.2.2. Bảo vệ màu đỏ anthocyanin ........................................................................ 20
Anthocyanin là những hợp chất glycoside của anthocyanidin hiện có trong thiên nhiên bao gồm các dẫn xuất polyhydro và polymethoxy của . 2 – phenylbenzopyrylium
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement