Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By laclongquan
#738878 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải mì ăn liền cho nhà máy Gosaco
2
3.1.4 Sơ đồ tổ chức của công ty Gosaco ......................................................19
3.2 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ.............................................................20
3.2.1 Sơ đồ quy trình công nghệ...................................................................203.2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ .......................................................21
Chương 4 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY GOSACO.
4.1 MÔI TRƯỜNG NƯỚC..................................................................................24
4.1.1 Nước thải sinh hoạt..............................................................................244.1.2 Nước thải sản xuất...............................................................................244.1.3 Nước thải nhiễm dầu ...........................................................................254.1.4 Nước mưa chảy tràn ............................................................................25
4.2 MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ.......................................................................254.3 CHẤT THẢI RẮN .........................................................................................26
4.3.1 Chất thải rắn công nghệ.......................................................................264.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt.........................................................................27
4.4 TIẾNG ỒN .....................................................................................................274.5 HIỆN TRẠNG VỆ SINH CÔNG NHÂN – AN TOÀN VỆ SINH LAO
ĐỘNG… ......................................................................................................................27Chương 5: NGUỒN GỐC PHÁT SINH VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
5.1 NGUỒN GỐC PHÁT SINH ..........................................................................28
5.1.1 Tính chất nước thải..............................................................................285.1.2 Yêu cầu nước thải sau khi xử lý ..........................................................28
5.2 NHẬN XÉT VỀ THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI CỦA CÔNG
TY…… ........................................................................................................................29
5.3 MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ ............................................................................295.4 ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ.................................................................305.5 THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ .............................................325.6 XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI .....................................................32
Chương 6 TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.
6.1 TÍNH TOÁN THEO PHƯƠNG ÁN 1 ...........................................................33
6.1.1 Bể tách dầu mỡ ....................................................................................336.1.2 Song chắn rác thô ................................................................................356.1.3 Bể thu gom ..........................................................................................386.1.4 Song chắn rác tinh ...............................................................................406.1.5 Bể điều hòa ..........................................................................................40
Hòa cùng xu thế phát triển của đất nước, ngành công nghiệp mì ăn liền cũng ngày càng mở rộng vì đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong thời đại mới nhờ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement