Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By melody_a4
#738874 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổng hợp γ-Al2O3 làm chất mang xúc tác CaO/γ-Al2O3 cho phản ứng tạo Biodiezel
Tổng hợp γ-Al
2
O
3
làm chất mang xúc tác CaO/γ-Al
2
O
3
cho phản ứng tạo Biodiezel
Hoàng Quang Vinh Lớp : Hóa dầu 1 – K49
2
CHƯƠNG 2 : THỰC NGHIỆM…………………………………….……….……..35
2.1. TỔNG HỢP γ-Al
2
O
3
MQTB………………………………….…..…….…….35
2.1.1. Phương pháp điều chế Boehmite……….…………………...….……….…….35
2.1.2. Phương pháp điều chế γ-Al
2
O
3
MQTB………………………….……………35
2.1.3. Điều chế xúc tác CaO/γ-Al
2
O
3
……………………………….…………..……36
2.1.4. Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của vật liệu γ-Al
2
O
3
…………...… 36
2.2. QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL...............................................................39
2.2.1. Yêu cầu về nguyên liệu.......................................................................................39
2.2.2. Quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu thực vật......................................................40
2.2.3 Cách tiến hành tổng hợp biodiesel…………………………..………….……....41
2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM....................43
2.3.1. Xác định độ nhớt động học..................................................................................44
2.3.2. Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín……………………………………....…..44
2.3.3. Xác định tỷ trọng…………………………………………………….……........45
2.3.4. Phương pháp sắc kí khí………………………………………………..……….46
2.3.5. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại……………………………….…...…….46
CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN……………………………...….....…48
3.1. Kết quả tổng hợp chất mang và xúc tác…………………………………...….......48
3.1.1. Kết quả tổng hợp γ-Al
2
O
3
…………………………………………….………...48
3.1.2. Kết quả tổng hợp xúc tác CaO/γ-Al
2
O
3
……………………………...…………60
3.2. Kết quả tổng hợp Biodiezel…………………………………………...……..…...61
3.2.1. Đặc trưng của dầu nành………………………………………..……….….…...61
3.2.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến độ chuyển hóa biodiesel….……….…..….61
3.2.3. Nghiên cứu tái sử dụng xúc tác……………………………….……….....….67
3.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM………………….………….……..68
KẾT LUẬN……………………………….………………………………………….70
TÀI LI ỆU THAM KHẢO………………………………………………….…….....71
PHỤ LỤC
Từ lâu trên thế giới γ-Al2O¬3 đã được ứng dụng rộng rãi cho nhiều mục đích khác nhau mà phổ biến nhất là làm chất mang xúc tác cho nhiều quá trình hoá học. Đặc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By tungdao0989001216
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement