Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tieutusitinh1
#738835 Link tải miễn phí luận văn

Mạng neuron nhân tạo tượng trưng cho một ngành kỹ thuật mới, phát
xuất từ nhiều ngành khoa học tự nhiên khác nhau như sinh vật học, vật
lý học, tâm lý học, thần kinh học.
Kỹ thuật này cố gắng đạt được thi hành tốt bằng sự kết nối những
phần tử tính toán với nhau. Nghĩa là, cơ cấu mạng neuron nhân tạo dựa
trên sự hiểu biết của chúng ta về những hệ thống thần kinh của sinh vật
học.
Mạng neuron gồm nhiều phần tử tính (computing units) và chúng
được kết nối với nhau và sự liên hệ đó được biểu diễn bởi trọng lượng của
một phần tử đối với các phần tử tính khác trong mạng.
Mạng neuron được diễn tả bởi cơ cấu tổ chức của mạng, những đặïc
tính của từng nút trong mạng và những quy luật học tập (training learning
rules). Những quy luật cung cấp ban đầu một tập trọng lượng và đồng thời
chỉ cách biến đổi trọng lượng để tăng cường sự liên hệ của những phần tử
tính và qua đó tăng hiệu lực thi hành của mạng.
Những thủ tục thiết kế mạng và những quy luật học tập là những
lãnh vực nghiên cứu hiện nay của lĩnh vực mạng neuron nhân tạo.
Những lợi ích của mạng neuron rất to lớn, đặc biệt nó cung cấp độ
chính xác cao đồng thời nó cũng chấp nhận một khoản lỗi sai cho phép
nhất định. Vì mạng neuron gồm nhiều nút và những nút được xử lý đồng
thời, nếu một trong vài nút của mạng bị hư hỏng , mạng vẫn tiếp tục vận
hành đúng và kết quả của bài toán không bị ảnh hưởng bao nhiêu.
Mạng neuron có nhiều triển vọng được
áp dụng trong những lĩnh vực như nhận
biết tiếng nói và xử lý ảnh. Ở đây, nhiều
giả thiết được xử lý song song, và tốc độ
tính của máy vi tính rất cao.Thay vì xử lý
những lệnh trong những chương trình theo
những tuần tự trước sau như trong máy vi
tính, các mạng neuron xử lý song song
những giả thiết song song hay thậm chí
cạnh tranh nhau.
Xử lý ảnh là một trong những vấn đề hấp dẫn nhưng cũng khá
phức tạp đối với chúng ta trong những thập niên qua, nó bao gồm rất
nhiều việc cần xử lý.
Ngày nay xử lý ảnh cũng là một đề tài đang được quan tâm, phạm
trù xử lý ảnh là rất rộng lớn bao gồm như xử lý ảnh trắng đen hay
màu, ảnh tĩnh hay ảnh động và thao tác xử lý cũng rất phong phú.
Trong luận văn này chỉ xin giới thiệu phương pháp xử lý ảnh trắng đen
bằng mạng Neuron.

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Xử lí ảnh là một lĩnh vực đang được quan tâm và đã trở thành một
môn học chuyên ngành của sinh viên Công Nghệ Thông Tin cũng như một
số ngành kỹ thuật khác trong các trường Đại học kỹ thuật. Xử lí ảnh có
liên quan đến nhiều ngành khác như : hệ thống tin học, lý thuyết thông
tin, lý thuyết thống kê, trí tuệ nhân tạo, nhận dạng, v.v… Đây là một
ngành khoa học còn tương đối mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác,
nhất là trên qui mô công nghiệp, song trong xử lí ảnh đã bắt đầu xuất
hiện những máy tính chuyên dụng. Quá trình xử lí ảnh bao gồm các giai
đoạn: thu nhận ảnh, số hoá, phân tích ảnh, lưu trữ nhận dạng và xử lí.
1.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI
Trong khoảng thời gian hạn hẹp của quá trình nghiên cứu, người
thực hiện đề tài này với mục đích nhằm góp một phần công sức nhỏ bé là
cùng khám phá và nghiên cứu một lĩnh vực khoa học còn mới mẽ. Mặc dù
đề tài này chưa thực sự trọn vẹn như ý người nghiên cứu mong muốn
nhưng nó có thể làm tài liệu tham khảo tốt cho những ai quan tâm đến
lĩnh vực này. Trong đề tài, những người thực hiện đã nhận dạng ảnh số chỉ
bằng một công cụ hỗ trợ là lập trình bằng cách khởi tạo và làm mới
những neuron chỉ bằng mạng neuron của Matlab. Đây là một công việc
khó vì chỉ có dùng mạng neuron mà không có một sự hỗ trợ nào khác
trong các ứng dụng của Matlab.
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về:
™ Các khái niệm cơ bản về xử lý ảnh.
™ Nhận dạng ảnh.
™ Các khái niệm cơ bản về mạng neuron.
™ Mạng Perceptron.
™ Mạng truyền thẳng lan truyền ngược.
™ Ứng dụng mạng neuron trong nhận dạng.
™ Ứng dụng mạng neuron trong nhận dạng ký số.
1.4 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề tài “ Ứng dụng mạng neuron vào nhận dạng ký số” của người
thực hiện với mục đích:
• Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình (Matlab).
• Tìm hiểu về mạng neuron và ứng dụng của mạng neuron trong kĩ
thuật.
• Tìm hiểu về cách thức nhận dạng và xử lí hình ảnh.
• Trong một giới hạn nào đó có thể làm tài liệu tham khảo cho các
bạn sinh viên và những ai quan tâm đến lĩnh vực này.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vuhunghb
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement