Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chetviyeu_lieuxieuvitien_1481994
#738745 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tìm hiểu thực tế tại công ty nhiệt điện Phả lại
Báo cáo tìm hiểu thực tế tại Công ty Nhiệt điện Phả lại
SV: Nguyễn Hoài Sơn -2- Đơn vị: Đại Học Điện Lực
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................... 1

PHẦN I: ................................................................................................ 5

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI ...... 5

I - ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ MÁY ...................................... 6

1: Đặc điểm chung ................................................................................................... 6

2: Vai trò và tầm quan trọng của nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại đối với hệ thống điện quốc gia. ........................................................................................................... 9

3: Cơ cấu tổ chức: ................................................................................................. 10

II. SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH: ................................................................................ 11

1: Các thiết bị chính trong sơ đồ nối điện chính: .................................................. 11

1.1: Máy phát điện: ................................................................................................ 11

1.2: Các máy biến áp tự ngẫu AT1 và AT2:.......................................................... 18

1.3: Các máy biến áp khối 3 và khối 4: ................................................................. 19

1.4: Các máy cắt điện: ........................................................................................... 19

1.5: Dao cách ly: .................................................................................................... 20

2: Các phƣơng thức vận hành: ............................................................................... 21

III. HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG : ......................................................................... 28

1: Phƣơng thức vận hành cấp điện áp 6(KV): ....................................................... 28

2. Phƣơng thức vận hành cấp điện áp 0,4(KV): .................................................... 30

3. Ƣu nhƣợc điểm của hệ thống điện tự dùng: ...................................................... 31

PHẦN II: ............................................................................................ 32

BẢO VỆ VÀ ĐO LƯỜNG .................................................................. 32

I: Bảo vệ đo lƣờng khối MFĐ - MBA. ...................................................................... 33

1: Bảo vệ đo lƣờng khối MFĐ - MBA khối 1 + 2 ................................................. 33

Hệ thống điện nói chung thì nhà máy điện là một phần tử đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó có nhiệm vụ biến đổi các dạng năng lƣợng sơ cấp thành năng lƣợng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement