Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kun_nhox
#738458 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NCKH: NGHIÊU CỨU TƯƠNG TÁC ĐỘNG GIỮA ĐẤT NỀN- KẾT CẤU DƯỚI TÁC DỤNG ĐỘNG ĐẤT
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6
Đại học Đà Nẵng - 2008


182
tương đối (chuyển vị phổ) PT(2.2), phổ tốc độ tương đối (tốc độ phổ) PT(2.3), phổ gia tốc tuyệt đối (tuyệt đối phổ) PT(2.4) :d
max
S = { }
u

(2.2)
v
max
S = { }
u

(2.3)
a
max
S = { } { }
g
u
u




2.4)

Giữa các phổ phản ứng có mối quan hệ sau:
d
2
max
{ }
= S =
v
a
S
S
u
(2.5)
v
d
max
{ }
= S =
S
a
S
u

(2.6)
2
a
v
d
max
{ } { }
= S = S
= S
g
u
u


(2.7)
trong đó
d
S ,
v
S
a
S tương ứng là chuyển vị phổ, tốc độ phổ, tuyệt đối phổ của công trình. Bằng
cách dựa vào phổ thiết kế theo một tiêu chuẩn qui định, các phổ trên được tính toán nhằm phân tích phản ứng của kết cấu dưới tác dụng của động đất.
3. Mô hình tương tác giữa đất- cọc- kết cấu dưới tác dụng động đất
Lực tương tác giữa đất và cọc được mô hình như dầm trên nền Winkler, sử dụng mô
hình Kelvin- Voigt có các lò xo và các hệ cản đặt song song nhau như được mô tả ở hình 1. Công trình được đặt trên nền đá nên tại vị trí mũi cọc được coi như ngàm cứng vào nền đá. Các lò xo và hệ cản được đặt cách nhau 5m đủ để tạo phép tính chính xác. Hệ số độ cứng của lò xo được đề nghị tính toán theo tiêu chuẩn cầu đường bộ Nhật. Phương trình có dạng như sau:
0
1.2
30
s
E
k


(3.1)
3/4
0
30
r
d
k
k(3.2)

s
r
f
k
k dd


(3.3)
trong đó
0
k là hệ số sức kháng của đất,
r
k là hệ số sức kháng của đất trên mỗi đơn vị diện tích,
s
k là độ cứng của lò xo theo phương vuông góc với cọc,
S
G là modun cắt của đất,
s

là hệ số
poisson của đất,
s
E là môđun đàn hồi của đất, d là đường kính của cọc.
x
F
C
K

50
0
10500

Hình 1. Mô hình dầm trên nền đàn hồi Winkler
Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự hư hỏng hay sụp đổ các công trình xây dựng khi động . đất xảy ra chính là sự phản ứng của chúng đối với chuyển động nền đất. Để x
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement