Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By juicy_fruit1210
#738416 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo NCKH: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AUTOMATION STUDIO 5.0 ĐỂ MÔ PHỎNG THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG THUỶ LỰC TRÊN MÁY KHOAN ECM660 – III
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6
Đại học Đà Nẵng - 2008


40

Các phần tử trong thư viện thiết kế riêng được mô phỏng khi điều khiển một cách trực
quan ngay trên phần mềm cho người xem như: Xilanh thuỷ lực, bơm bánh răng, van logic(
OR
), bộ lọc, van tràn, mô tơ,…

a

b

c
Hình 2.2.Vài phần tử mô phỏng được thiết kế trong thư viện a. Xilanh. b. Bơm bánh răng. c. Van logic. d. Bộ lọc. e. Van tràn. h. Môtơ.

d

e

h
2.2. Sơ đồ nguyên lý làm việc hệ thống thuỷ lực của máy khoan
ECM660 –III
.


Hệ thống thuỷ lực là hệ thống điều khiển chính cho các chế độ làm việc của máy khoan
ECM660 – III
. Hệ thống này có nhiều mạch, mỗi mạch gồm nhiều phần tử kết hợp như: Van
đảo chiều, xilanh lực, bơm chính, van tiết lưu,…Các phần tử đó tạo một thể thống nhất và là hệ kín trong tất cả quá trình điều khiển hệ thống thuỷ lực. Hệ thống trên hình 2.3 là một điển hình.
P1
P2
P3
S
L
X
B
P1
P2
T
T
P1
P2
T
A
B
P2
P1
A
B
B
A
B
A
A
D
B
T
T
P1
P2
T
P1
P2
T
B
A
P
T
A
B
T
B
A
P
P
T
P1
P2
A
B
P1
P1
P2
T
P
T
P
T
P1
T
B
A
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
P1
B
A
P2
P1
T
P
B2
A2
A1
B1
B1
A1
A2
B2
P
T
T
P2
P1
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
T
P2
P1
1
2
3
4
5
6
P2
T
P1
A
B
A
B
B
A
1
2
3
4
5
6
7

Hình2.3.Sơ đồ hệ thống thuỷ lực máy khoan
ECM 660 – III.

1.Cụm van và bơm chính. 2.Van điều khiển áp suất. 3.Cụm định vị ngoài cabin. 4.Cụm định vị trong cabin. 5.Cụm van và xilanh thay cần khoan tự động. 6.Cụm van điều khiển bộ phận xử lý bụi. 7.Cụm van điều khiển hệ thống di chuyển.

2.3. Mô phỏng quá trình điều khiển búa khoan của máy khoan
ECM660 – III
trên phần
mềm Automation Studio 5.0.
Sau khi xây dựng các phần tử trong thư viện riêng, ta có thể thực hiện mô phỏng động
học tất cả các quá trình làm việc của máy. Ở đây ta mô phỏng điển hình quá trình làm việc khi
Hiện nay, việc xây dựng tính toán thiết kế hệ thống thuỷ lực của các loại máy trong . ngành công nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian và hiệu qu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement