Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dragon_tuanphong
#738113 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÔ HÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI KẾT HỢP GIỮA CYCLONE VÀ TÚI VẢI
Đồ án xử lý nước thải
2

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................1
CHƯƠNG I:
I.1/ Khái niệm về nước thải bệnh viện......................................................2
I.2/ Tình hình xả thải nguồn nước thải bệnh viện.....................................2
I.3/ Nguồn phát nước thải, đặc tính nước thải bệnh viện và hiện trạng ô
nhiễm ......................................................................................................................4
I.3.1/ Nguồn phát nước thải bệnh viện .............................................4

I.3.2/ Đặc điểm nước thải bệnh viện.................................................6
I.4/ Đặc trưng về vi trùng và giun sán của nước thải bệnh viện .............10
I.5/ Nguy cơ dịch bệnh do ô nhiễm nguồn nước từ nước thải bệnh viện11
I.6/ Những yêu cầu chung đối với thoát nước thải bệnh viện.................12
CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN
II.1/ Tóm tắt quy trình xử lý nước thải ..................................................13
II.2/ Yêu cầu chung cho các phương án xử lý nước thải bệnh viện .......13
II.3/ Đề xuất các phương án xử lý nước thải bệnh viện..........................14
II.3.1/ Xử lý sinh học bằng bể sinh học tiếp xúc hiếu khí ..............16
II.3.2/ Xử lý sinh học bằng bùn hoạt tính.......................................19
II.3.3/ Xử lý sinh học bằng màng vi sinh dính bám với công nghệ
lọc nhỏ giọt ........................................................................................................23
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ .............................................................24
III.1/ Đặc trưng dòng vào và yêu cầu xử lý ............................................24
III.1.1/ Xác định lưu lượng nước thải cần tính toán .......................24
III.1.2/ Tính chất nước thải cần xử lý .............................................25
III.1.3/Yêu cầu xử lý.......................................................................25
III.2/ Tính toán ........................................................................................26
III.2.1/ Bể arotank...........................................................................27
III.2.2/ Bể lắng ly tâm.....................................................................37
Ô nhiễm không khí là sự tăng các loại nồng độ của các chất có trong không khí vượt quá giới hạn cho phép hay sự hiện diện trong không khí một hay nhiều chất ô
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online