Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hanhtaybiphanhthay_9x
#738091 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT HỆ THỐNG ĐIỆN
PHẦN I:GIẢI MÃ ĐỀ BÀI
Họ và tên: NGUYEN THI MAI ANH
1. Chữ cái đầu tiên của họ tra được công suất tính toán của mỗi hộ Chữ cái N

P￿
o
= 0,37 kW/hộ
Chữ cái thứ 2 của họ tra được dạng đồ thị Chữ G

Dạng đồ thị số 4
2. Chữ cái của tên đệm và tên xác định được các điểm tải tương ứng với số hộ
sinh hoạt n và số thiết bị động lực m, công suất định mức P
n
(kW) và k
sd
.
Với các chữ cái là: A, H, I, M, N, T. Ta có bảng số liệu sau:
Chữ
A
H
I
M
N
T
n(hộ)
35
42
43
46
47
5.3
m(thiếtbị)
5
6
6
7
7
4
x
0.5
1.4
1.5
1.8
1.9
2.6
y
1.5
2.5
1.6
2.8
0.7
1.3
3. Số liệu phụ tải động được lấy bắt đầu từ chữ cái của dòng tương ứng xuống:
Có tất cả 6 điểm tải
 Điểm A có m= 5 thiết bị tương ứng: A, B, C, D, E.
Chữ cái
A
B
C
D
E
P
n
2.3
2.4
2.5
2.6
3.6
K
sd
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
 Điểm I có m= 6 thiết bị tương ứng I, K, L, M, N, O.
chữ
I
K
L
M
N
O
P
n
3.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
K
sd
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
 Điểm H có m= 6 tương ứng: H, I, K, L, M, N
• Mục tiêu chính của thiết kế cung cấp điện là đảm bảo cho hộ tiêu thụ luôn luôn đủ điện năng với chất lượng nằm trong phạm vi cho phép.. • Vốn dầu tư nhỏ, chú
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement