Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thac_mac_muon_hoi_0723
#738003 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Điều khiển và giám sát tram trộn bê tông tươi
Mục lục
2
2.1.3. Tao môt dư an mơi trong Step 7...................................................................28
2.1.4. Nap chương trinh cho PLC...........................................................................31
2.2. Phân Mêm Mô Phong WinCC. .............................................................................33
2.2.1.Tao dư an mơi trong winCC..........................................................................34
2.2.2. Tao kêt nôi PLC ...........................................................................................36
2.2.3. Tao tag va nhom tags....................................................................................38
2.2.4. Tạo giao diện mô phỏng...............................................................................39
2.2.5. Thiết lập thuộc tính chạy thực ......................................................................41
Chương III : TÔNG QUAN VÊ HÊ THÔNG TRAM TRÔN BÊ TÔNG .................42
3.1. Khai niêm va phân loai bê tông ............................................................................42
3.1.1. khai niêm ......................................................................................................42
3.1.2. Phân loai bê tông ..........................................................................................42
3.1.3. Vât liêu lam bê tông .....................................................................................42
3.1.4. Thanh phân vât liêu cua bê tông...................................................................44
3.2. Tông quan vê tram trôn bê tông...........................................................................47
3.2.1. Khai niêm chưc năng cua tram trôn bê tông.................................................47
3.2.2. Phân loai trạm trôn bê tông ..........................................................................47
3.2.3. Câu tao chung cua tram trôn bê tông............................................................49
3.2.4. Nguyên lý hoạt động của trạm trộn bê tông ................................................50
3.3.. Một số thiết bị trong mô hình tram trộn bê tông..................................................51
3.3.1. Cảm biến trọng lượng loadcell .....................................................................51
3.3.2. Động cơ .......................................................................................................54
3.3.3. PLC S7 300 .................................................................................................56
Chương IV: XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT TRÊN WINCC............................59
4.1. Xây dựng lưu đồ thuật toán và chương trinh điều khiển điều khiển.....................59
4.1.1. Lưu đồ thuật toán chương chình chính.........................................................59
4.1.2. Lưu đồ thuật toán chương trình trộn tự động ...............................................61
4.2. Xây dựng bảng phân công địa chi vào ra...............................................................63
4.2.1. Bảng phân công địa chỉ vào cho PLC ..........................................................63
. Lĩnh vực xây dựng cũng không ngoại lệ, để đáp ứng về chất lượng và số lượng lớn các công trình xây dựng ngành xây dựng không có con đường nào khác là phải ứng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By langtusau
#738509 vâng. anh gửi cho em xin với, em đang cần tài liệu về vấn đề này, Thank anh !
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#738542 Bạn download tại đây nhé, nhớ thank cho tác giả
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#738770 Thank bạn nhé
Thiết kế trạm trộn bê tông 30m3/h dùng PLC S7-200
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement