Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dickon
#736842 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu chức năng hoạt động và khả năng ứng dụng thực tế của robot MMR
§å ¸n tèt nghiÖp
TÝnh to¸n chuyÓn
®éng ch­¬ng tr×nh vµ thiÕt kÕ robot MMR
§ç ViÕt H­ng ­ C¬ ®iÖn tö 1 ­ 2 ­
3.1.4 Mô phỏng chuyển động của robot MMR
65
PHẦN II THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MẪU ROBOT MMR 72
CHƯƠNG
1
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1 Đặt vấn đề
74
1.2 Giới thiệu về phần mềm Solid Works
74
1.2.1 Bản vẽ chi tiết (Part)
75
1.2.2 Bản vẽ lắp(Assembly)
78
CHƯƠNG
2
THIẾT
KẾ

KHÍ
ROBOT
MMR
80
2.1.Đặt vấn đề
80
2.2 Thiết kế xe
81
2.2.1 Khung xe
81
2.2.2 Vỏ bọc của xe
83
KẾTLUẬN 90
TÀI
LIỆU
THAM
KHẢO
91
Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng trong các lĩnh vực cơ khí, điện tử, tin học thì sự tích hợp của 3 lĩnh vực đó là cơ điện tử cũng phát triển và được
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement