Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By be_iu_khunglongcon
#736785 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế bộ Điều khiển trượt cho Robot 2 bậc tự do
Đồ án tốt nghiệp Thiết kế bộ Điều khiển trượt cho Robot 2 bậc tự do
SV: Hoàng Đức Thắng - Phan Thanh Hải
2
I.4.2.Các phép biến đổi cơ bản:...........................................................22
I.4.2.1.Phép biến đổi tịnh tiến: ........................................................22
I.4.2.2. Phép quay quanh các trục toạ độ : ......................................22
CHƯƠNG II: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA ROBOT CÔNG NGHIỆP:....................................................24
II.1. Hệ phương trình động học Robot : ..................................................24
II.1.1. Đặt vấn đề :...............................................................................24
II.1.2. Xác định trạng thái của Robot tai điểm tác động cuối : ...........24
II.1.3. Mô hình động học :...................................................................25
II.1.3.1. Ma trận quan hệ : ...............................................................25
II.1.3.2. Bộ thông số DH : ...............................................................26
II.1.3.3. Thiết lập hệ toạ độ : ...........................................................27
II.1.3.4. Mô hình biến đổi : .............................................................28
II.1.3.5. Phương trình động học : ....................................................29
II.2. Tổng hợp chuyển động Robot : .......................................................30
II.2.1. Nhiệm vụ : ................................................................................30
II.2.2. Bài toán động học ngược :........................................................30
II.2.3. Các phương pháp giải bài toán động học ngược : ....................31
II.3. Động lực học Robot:........................................................................31
II.3.1.Nhiệm vụ và phương pháp phân tích Động lực học Robot: ......31
II.3.2.Vận tốc và gia tốc: .....................................................................33
II.3.3. Động năng tay máy:..................................................................36
II.3.4 .Thế năng tay máy: ....................................................................38
II.3.5.Mô hình động lực học tay máy:.................................................38
II.3.6. Động lực học của cơ cấu tay máy 2 khâu:................................40
Mục tiêu ứng dụng kỹ thuật Robot trong công nghiệp nhằm nâng cao năng suất dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đồng t
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online