Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By emsorry_27
#736721 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ VAI TRÒ KINH TẾ................................................................ 6
II. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ PHỤ TẢI........................................................................... 6
III. ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ.................................................................................... 8
CHƯƠNG II
XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
2..1. TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN .. 9
2.1.1. Khái niệm về phụ tải tính toán......................................................................... 9
2.1.2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán. ................................................. 9
2.2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT........ 13
2.2.1. Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng sửa chữa cơ khí ........................ 13
2.2.2. Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng khác trong toàn nhà máy. .. 19
2.2.3. Xác định phụ tải tính toán của toàn nhà máy. ............................................... 23
2.2.4. Biểu đồ phụ tải của các phân xưởng và nhà máy. ......................................... 23
2.3. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA KHU CÔNG NGHIỆP ................. 25
2.3.1. Xác định phụ tải tính toán của toàn khu công nghiệp. .................................. 25
2.3.2. Biểu đồ phụ tải của khu công nghiệp............................................................. 26
CHƯƠNG III
THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO KHU CÔNG NGHIỆP

3.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠNG CAO ÁP CỦA KHU CÔNG NGHIỆP .... 27
3.2. CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP VẬN HÀNH CỦA KHU CÔNG NGHIỆP.................. 27
3.3. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN ............................. 28
3.1. Xác định tâm phụ tải của khu công nghiệp....................................................... 28
3.2. Đề xuất các phương án sơ đồ cung cấp điện. ................................................... 29
3.4. SƠ BỘ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN ............................................................... 31
3.4.1. Chọn công suất trạm biến áp trung tâm của khu công nghiệp. ..................... 31
3.4.2. Chọn tiết diện dây dẫn. .................................................................................. 32
3.4.3. Chọn máy cắt. ................................................................................................ 40
3.5. TÍNH TOÁN KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỂ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN .......... 44
2.5.1. Phương án đi dây 1 ........................................................................................ 45
2.5.2. Phương án đi dây 2 ........................................................................................ 49
3.6. THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ............................... 53
2.6.1. Chọn dây dẫn 110kV từ hệ thống về khu công nghiệp................................... 53
2.6.2. Tính ngắn mạch cho mạng cao áp ................................................................. 53
2.6.3. Chọn và kiểm thiết bị điện cho mang cao áp của khu công nghiệp .............. 57
2.6.4. Kiểm tra các thiết bị điện phía hạ áp của MBATT đã chọn sơ bộ ............... 58
2.6.5. Sơ đồ nguyên lý mạng cao áp của khu công nghiệp ...................................... 60

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU CÔNG NGHIỆP


I.VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ VAI TRÒ KINH TẾ:
Khu công nghiệp được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trên một diện tích rộng lớn gồm có 5 nhà máy và một khu dân cư. Các nhà máy đều là những nhà máy công nghiệp nhẹ và dân dụng, có công suất vừa và nhỏ, nhưng có tầm quan trọng khá lớn trong nền kinh tế quốc dân. Do đó ta xếp các nhà máy và khu dân cư vào hộ loại một, cần được cung cấp điện liên tục và an toàn.
II. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ PHỤ TẢI
Phụ tải điện của khu công nghiệp được cấp điện từ nguồn hệ thống có khoảng cách
15 km qua đường dây trên không nhôm lõi thép với cấp điện áp là 35 kV hay 110 kV. Dung lượng ngắn mạch về phía hạ áp của trạm biến áp khu vực 400 MVA. Thời gian xây dựng công trình là 1năm, suất triết khấu là 12%/năm, thời gian vận hành công trình là 30 năm.


Bảng 1.1 – Phụ tải khu công nghiệp
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By luongphuocminhhoang
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement