Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By locla1987
#736530 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao lợi nhuận của công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị
Luận văn tốt nghiệp
Khoa Kế toán tài chính
Nguyễn Thị Ngọc Bích-K41D4
2
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu.
 Đánh giá tình hình lợi nhuận của công ty. Xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của công ty trong tình
hình nền kinh tế hiện nay.
1.4. Phạm vi nghiên cứu.
Về nội dung:
- Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành và của công ty.
- Đánh giá thực trạng tình hình lợi nhuận của công ty
- Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận cho công ty.
Về thời gian: luận văn sử dụng, nghiên cứu số liệu về kết quả kinh doanh
và lợi nhuận của công ty trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2008.
1.5. Kết cấu luận văn:
Ngoài phần giới thiệu khái quát, danh mục tài liệu tham khảo và phụ
lục, luận văn có bố cục bao gồm 4 chương:
 Chương I: Tổng quan nghiên cứu về đề tài
 Chương II: Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và giải pháp nâng cao
lợi nhuận tại doanh nghiệp.
 Chương III: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực
trạng về tình hình lợi nhuận tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị.
 Chương IV: Kết luận và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao lợi
nhuận tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị.
lợi nhuận và giải pháp nâng cao lợi nhuận trong DN được thực hiện tốt sẽ đảm bảo tình trạng tài chính lành mạnh cho DN, đảm bảo phát triển tốc độ lưu chuyển vốn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement