Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Sheehan
#736318 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu xử lý nước thải của quá trình sản xuất sữa bằng phương pháp hoá học
Cao Minh Đức Khoá LuậnTốt nghiệp
2
PHỤ LỤC
Trang
Lời mở đầu..................................................................................................................6
Phần1 - Phần tổng quan.............................................................................................7
I –Vài nét về vai trò của nước sạch và tình trạng ô nhiễm môi trường.................7
I.1 –Vai trò của nước sạch.....................................................................................7
I.2 – Tình trạng ô nhiễm môi trưòng .....................................................................7
I.2.1 - Tình trạng ô nhiễm môi trưòng trên Thế Giới ............................................7
I.2.2 – Tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam ..............................................8
II – Các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp................................................9
II.1 – Phương pháp xử lý cơ học ...........................................................................9
II.2 – Phương pháp xữ lý hoá học và hoá lý học...................................................9
II.2.1 – Phương pháp oxy hoá nhiệt ....................................................................10
II.2.2 – Phương pháp oxy hoá-Nhiệt-Xúc tác .....................................................10
II.2.3 – Phương pháp oxy hoá-Bức xạ.................................................................11
II.2.4 –Oxy hoá bằng các chất oxy hoá mạnh .....................................................11
II.3 – Phương pháp xử lý sinh học ......................................................................12
III – Phân loại và các đặc tính của nước thải ........................................................13
IV – Các thông số quan trọng của nước thải .........................................................13
IV.1 – Xác định chất rắn .....................................................................................13
IV.2 – Màu sắc nước.......................................................... ................................14
IV.3 – Mùi của nước...........................................................................................14
V – Các thông số đánh giá chất hữu cơ có trong nước........................................14

Trang
Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ kĩ thuật nhằm tạo ra của cải cho nhân loại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người thì con người củn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement