Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuyentinhbienxanh_dt2412
#731512 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi:
2
1.2.Mục đích và yêu cầu của đề tài 1.2.1.Mục đích - Đánh giá thực trạng việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn xã. - Tìm hiểu khả năng ứng dụng của các phần mềm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. - Thành lập lưới khống chế và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. - Việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã hổ trợ cho việc thống kê, kiểm kê đất đai; lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã. - Từ việc thành lập này để đề suất các giải pháp nhằm nâng cao độ chính xác của bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong các chu kỳ tiếp theo.1.2.2. Yêu cầu - Có hiểu biết căn bản và khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành quản lý đất đai, đặc biệt là các phần mềm như Mcrostation, Mapinfo và Famis. - Bản đồ được thành lập phải bảo đảm các quy định về thành lập bản đồ hiện trạng hiện hành, quy định về chuẩn hóa bản đồ hiện trạng sử dụng đất. - Bản đồ hiện trạng phải chính xác và có khả năng cập nhật, xử lý.
Hiện nay, người ta đã ứng dụng công nghệ GPS và máy toàn đạc điện tử để đo vẽ và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, do đó chất lượng bản đồ được đảm bảo.
Bạn nào cần download miễn phí
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


dùng công nghệ GIS để thành lập bản đồ hiện trạng dùng đất năm 2010 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Ứng dụng hệ thông tin địa lý trong thành lập bản đồ hiện trạng dùng đất
Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu tỉnh Sơn La
Bước đầu ứng dụng ảnh viễn thám để xây dựng bản đồ hiện trạng ngập lụt - Áp dụng điển hình tại tỉnh Quảng Nam

- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement