Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#728741 Down miễn phí đồ án Thiết kế bộ lọc FIR thông dải bằng phương pháp cửa sổMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

Phần 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3

1.1. Dẫn nhập 3

1.2. Cấu trúc của bộ lọc FIR 5

1.3. Các đặc tính của bộ lọc FIR pha tuyến tính 7

1.4. Các kỹ thuật thiết kế cửa sổ 13

Phần 2. THIẾT KẾ LỌC FIR THÔNG DẢI 20

2.1. Bài toán thiết kế 20

2.2. Phương pháp thiết kế 20

2.3. Thuật toán và chương trình Matlab 22

2.4. Kết quả chạy chương trình thiết kế 26

Phần 3. KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU THAM KHẢO 29Link download:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement