Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#726133 Download chuyên đề
Đánh giá tác động môi trường cảng cá lạch vạn bằng phương pháp ma trận miễn phí

Lý do chọn đề tài

Phát huy công năng phục vụ cho nghề đánh bắt thủy hải sản.
Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng sức khỏe người dân.
Đánh giá tác động môi trường cảng cá nhằm phát triển khai thác thủy sản bền vững.

Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về ĐGTĐMT cảng cá bằng phương pháp ma trận.
ĐGTĐ của hoạt động sản xuất và chất thải phát sinh đến sức khỏe người dân.
Đề xuất các giải pháp, nhằm hướng tới sự phát triển khai thác sản xuất có tính bền vững.

Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa
Phương pháp điều tra, chọn mẫu ngẫu nhiên
Phương pháp danh mục câu hỏi

Giới thiệu phương pháp ma trận môi trường
Là phương pháp phối hợp liệt kê các hành động của hoạt động phát triển và liệt kê các yếu tố môi trường có thể bị tác động và đưa vào một ma trận.
- Phương pháp ma trận đơn giản
- Phương pháp ma trận định lượng


Download slide miễn phí cho ae Ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass: ketnooi.com

:club: Giới thiệu cho bạn bè nếu thấy hay nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement