Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#725940 Download tiểu luận miễn phí cho ae ketnooi:
MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 2

Phần 1 : Giới thiệu tổng quát

I/ Giới thiệu về ĐTM . 4

1/ Sự ra đời và phát triển của ĐTM . 4

2/ Nguyên tắc tổng quát trong quy trình làm ĐTM . 6

3/ Một số định nghĩa về ĐTM . 9

II/ Đánh giá môi trường bằng phương pháp ma trận .12

Phần 2 : Dự án ĐTM trong nhà máy dệ nhuộm tại công ty TNHH

Panko Bình Dương

I/ Công nghiệp dệt nhuộm .16

1/ Xuất xứ của dự án .16

2/ Cơ quan tổ chức có thẩm quyền phê duyệt . 16

3/ Đặc điểm của ngành công nghiệp dệt nhuộm . 16

II/ Các tác động từ quá trình triển khai và xây dựng dự án .20

1/ Tác động tới môi trường tự nhiên .20

2/ Tác động tới môi trường kinh tế xã hội 23

3/ Đánh giá những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra . 24

4/ Đánh giá về phương pháp sử dụng . 25

KẾT LUẬN .26

TÀI LIỆU THAM KHẢO:club: Bác nào down mà không thank thì đừng trách

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement