Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#725438 Download miễn phí chuyên đề báo cáo

Các đặc điểm hệ sinh thái và tiềm năng sinh học của tràm chim đồng tháp
Trong chuyến thực địa đến các tỉnh ĐBSCL của sinh viên khoa
Môi trường
, Đại học Khoa học Tự Nhiên từ 1/2 – 5/2/2012 đã dừng chân tại các điểm: VQG Tràm Chim, Viện lúa ĐBSCL, Núi Đá Dựng, Thạch Động, Công ty xi măng Holcim Kiên Lương và Công ty nuôi trồng thủy sản BIM Đồng Hòa.
Chuyến thực địa này giúp sinh viên nâng cao kĩ năng thực hành thực tế. Tại mỗi địa điểm sinh viên sẽ được nghe giới thiệu, thảo luận, quan sát, tìm hiểu, thu nhận các thông tin thực tế phục vụ cho
chuyên đề
của nhóm, giúp sinh viên nắm được một số đặc điểm đặc trưng của vùng, vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề. Bên cạnh đó còn có cái nhìn thực tiễn về các vấn đề môi trường và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang diễn ra ở ĐBSCL.
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN i
TÓM TẮT ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi
DANH MỤC BẢNG vii
DANH MỤC HÌNH viii
PHẦN A: TỔNG QUAN 1
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2
1.
Lịch sử
hình thành
. 2
2. Đặc điểm vị trí
địa lý
. 2
3. Điều kiện tự nhiên. 3
4. Đặc điểm
kinh tế
-
xã hội
3
5. Tiềm năng và thách thức. 3
CHƯƠNG 1: VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM ĐỒNG THÁP. 6
1.1 Giới thiệu. 6
1.2 Tiềm năng. 6
1.3 Các vấn đề tổn thất tài nguyên và môi trường phát sinh. 8
1.4 Tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực. 10
1.5 Tổng kết. 10
CHƯƠNG 2: VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 11
2.1 Giới thiệu. 11
2.2 Thành tựu của Viện lúa. 12
2.3 Các nghiên cứu về ứng phó biến đổi khí hậu. 14
2.4 Bài học nhận thức và kiến nghị 15
CHƯƠNG 3: CÔNG TY NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BIM ĐỒNG HÒA 16
3.1 Giới thiệu. 16
3.2 Hiện trạng sản xuất. 16
3.3 Các vấn đề môi trường và các giải pháp quản lí ô nhiễm . 17
3.4 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi tôm và biện pháp của công ty. 18
3.5 Bài học nhận thức. 19
CHƯƠNG 4: CÔNG TY HOLCIM KIÊN LƯƠNG 20
4.1 Giới thiệu công ty Holcim Kiên Lương. 20
4.2
Công nghệ
sản xuất xi măng của công ty
. 20
4.3 Vấn đề môi trường của công ty. 22
4.4 Bài học nhận thức. 24
CHƯƠNG 5: NÚI ĐÁ VÔI KIÊN GIANG 26

5.1. Quá trình thành tạo. 26
5.2. Các giá trị của núi đá vôi ở Kiên Giang. 28
5.3 Hiện trạng khai thác, các vấn đề về môi trường và kiểm soát tài nguyên. 30
5.4 Tổng kết. 31
PHẦN B: CHUYÊN ĐỀ 2. 32
GIỚI THIỆU CHUNG 33
1. Đặt vấn đề. 33
2. Mục tiêu nghiên cứu. 33
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 34
1.1 Khái quát hệ sinh thái 34
1.2 Khái quát về tiềm năng
sinh học
của đất ngập nước
. 34
1.3 Tổng quan về VQG Tràm Chim Đồng Tháp. 34
1.3.1 Vị trí địa lí 34
1.3.2 Lịch sử hình thành. 35
1.3.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội của vùng Tràm Chim Đồng Tháp. 36
1.3.4 Tầm quan trọng của VQG Tràm Chim trong hệ thống bảo tồn. 36
1.4 Những nghiên cứu đã thực hiện tại VQG Tràm Chim Đồng Tháp. 37
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
2.1 Nội dung nghiên cứu. 39
2.2 Phương pháp nghiên cứu. 39
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40
3.1 Đặc điểm hệ sinh thái 40
3.1.1 Môi trường tự nhiên. 40
3.1.2 Hệ thực vật. 42
3.1.3 Hệ động vật. 48
3.1.4 Mối quan hệ trong hệ sinh thái 52
3.2 So sánh với hệ sinh thái Đồng Hà Tiên. 53
3.3 Tiềm năng sinh học. 55
3.3.1 Đa dạng sinh hoc:. 55
3.3.2
Ngân hàng
gen sống phục vụ cho nghiên cứu và bảo tồn
. 60
3.3.1 Cung cấp
thực phẩm
, dược liệu
. 60
3.3.2 Cải tạo môi trường, phòng hộ. 61
3.3.3
Du lịch
, giải trí
62
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 63
4.1 Kết luận. 63
4.2 Kiến nghị 63
PHẦN C: TỔNG KẾT CHUYẾN ĐI VÀ KIẾN NGHỊ 65
1. Tổng kết 66
2. Kiến nghị 66


Download miễn phí cho các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement