Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Gard
#725172 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn

 1. Tên đề tài: “Méo phi tuyến trong các hệ thống vô tuyến số M-QAM”       
2. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử              Mã số: 62 52 70 01
3. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Biên
4. Người hướng dẫn:        1. PGS. TS. Bùi Huy Hoàng
                                      2. PGS. TS. Nguyễn Quốc Bình
5. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học và công nghệ quân sự
Những kết luận mới của luận án
       Luận án đã giải quyết được một số vấn đề liên quan tới việc đánh giá méo phi tuyến gây bởi các bộ khuếch đại công suất (KĐCS) trong hệ thống đơn sóng mang 256-QAM nói riêng và M-QAM nói chung:
1. Kết luận về khả năng sử dụng thông số dd khi đánh giá tác động của méo phi tuyến gây bởi bộ KĐCS và xác định góc quay pha phụ tối ưu (OAPS) trong các hệ thống 256-QAM
Khác với các hệ thống 16- và 64-QAM, trong hệ thống 256-QAM các đường cong SNRD (Signal-to-Noise Ratio Degradation) gây bởi méo phi tuyến và OAPS (Optimum Additional Phase Shift) theo dd không như nhau với các bộ KĐCS khác nhau. Mặc dầu vậy, SNRD cũng như OAPS với mọi bộ KĐCS đã kiểm tra đều có thể làm gần đúng bằng một đa thức bậc hai theo dd không có số hạng bậc 0. Như vậy, dd vẫn có thể sử dụng được như một thông số đánh giá tác động của méo phi tuyến gây bởi bộ KĐCS phát trong các hệ thống 256-QAM.
2. Thủ tục đánh giá một giới hạn chặn trên của tỷ lệ lỗi bít đối với hệ thống M-QAM dưới tác động đồng thời của méo tuyến tính, méo phi tuyến gây bởi bộ KĐCS, sai lệch đồng hồ và sai pha sóng mang
Đã đề xuất một thủ tục 5 bước đánh giá một giới hạn trên của tỷ lệ lỗi bít đối với các hệ thống M-QAM có tính đến tất cả các tác độngchính như méo tuyến tính, méo phi tuyến, sai lệch đồng hồ và sai pha sóng mang. Đồng thời, đã xác lập được các công thức kinh nghiệm tính độ lệch quân phương của các biến ISI gây bởi sai lệch đồng hồ, cần thiết cho thủ tục 5 bước nói trên.
3. Số symbol cần sử dụng cho mô phỏng tựa giải tích hệ thống M-QAM có bộ KĐCS phát phi tuyến
       Sử dụng tham số dd, luận án đã xác định được hai công thức xác định số symbol cần dùng cho mô phỏng tựa giải tích các hệ thống 64- và 256-QAM có bộ KĐCS phi tuyến.
Bạn nào cần download miễn phí thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement