Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By paxle1247
#725171 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn

 Tên đề tài: Ứng dụng Logic mờ để nâng cao chất lượng điều khiển thâm nhập cuộc gọi trong hệ thống thông tin di động CDMA.  
Chuyên ngành: Tự động hóa
Mã số chuyên ngành: 62.52.60.01
Họ và tên nghiên cứu sinh: Võ Trường Sơn
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
            -  PGS.TS. Lê Hùng Lân – Trường Đại học Giao thông Vận tải;
            - TS.Nguyễn Thanh Hải – Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận Tải 
            Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Đề tài này có các điểm mới sau:
1) Ưu tiên tài nguyên dự trữ chuyển giao bằng cách bỏ giới hạn trên của lượng tài nguyên dự trữ chuyển giao ở mỗi tế bào nhằm bảo vệ tốt hơn các cuộc gọi chuyển giao;
2) Giới thiệu ba mô hình điều khiển thâm nhập cuộc gọi mới bao gồm:
- Mô hình TP-FCAC: sử dụng bộ luật xử lý thâm nhập cuộc gọi có xét đến yếu tố ưu tiên lưu lượng;
- Mô hình DFCAC: dựa trên chỉ số chiếm dụng tại nguyên được định nghĩa mới, sử dụng thuật toán ngắt cuộc gọi ưu tiên thấp đang hoạt động để dành tài nguyên phục vụ yêu cầu cuộc gọi mới có độ ưu tiên cao hơn;
- Mô hình DP-FCAC: áp dụng kết hợp bộ luật xử lý thâm nhập cuộc gọi có xét đến yếu tố ưu tiên lưu lượng (TP-FCAC) với thuật toán ngắt cuộc gọi ưu tiên thấp đang hoạt động để dành tài nguyên phục vụ yêu cầu cuộc gọi mới có độ ưu tiên cao hơn (DFCAC) nhằm có được một mô hình CAC hiệu quả nhất.
Kết quả mô phỏng đã khẳng định các mô hình đã đề xuất đảm bảo độ tin cậy, nâng cao được chất lượng điều khiển thâm nhập cuộc gọi so với các mô hình thực tế đang áp dụng và các mô hình đã được giới thiệu trong các nghiên cứu đã có trước đây.
Các nhà sản xuất thiết bị viễn thông có thể áp dụng các thuật toán đề xuất của đề tài này vào các hệ thống thực tế để chuyển giao cho các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động CDMA thế hệ 3 và cả các thế hệ sau đó với các đối tượng phù hợp với mô hình đã xây dựng.
Bạn nào cần download miễn phí thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement