Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tieuly_hihihaha
#725169 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Tên đề tài: Xây dựng hệ các điều kiện giới hạn phục vụ phân bố lưu lượng dịch vụ IP Internet .

Thuộc chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông.

Mã số: 62.52.70.05.

Họ và tên NCS: Dương Tuấn Anh                                        

Người hướng dẫn khoa học:

1.      TS Bùi Thiện Minh

2.      PGS.TS. Hoàng Minh

Cơ sở đào tạo: Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

1). Tổng quát, hệ thống hóa về đặc tính hóa lưu lượng IP và phát triển, phân loại các đặc tính theo dịch vụ đối với luồng lưu lượng trong trường hợp của một nhà quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông cụ thể.

2). Đề xuất áp dụng lý thuyết hệ thống vào bài toán phân bổ lưu lượngsử dụng kết quả ưu tiên được cung cấp bởi đặc trưng hóa luồng lưu lượng IP internet tại một nút mạng của nhà quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông.

3). Hệ thống hóa về giải pháp chống tấn công từ chối dịch vụ và ngăn chặn sâu Internet trên cơ sở đặc trưng hóa luồng lưu lượng IP để đề xuất việc xác định giới hạn của mô hình sử dụng Proxy nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh mạng.

4). Đề xuất giải pháp sử dụng tài nguyên thời gian thực (nhà quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông và các phần mềm mã nguồn mở) để thực hiện minh chứng tính đúng đắn về mặt lý luận.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

Những vấn đề đề cập đến trong luận án liên quan đến xử lý, khai thác những đặc tính luồng lưu lượng IP Internet là cấp bách và cần thiết đối với nhà quản lý và cung cấp dịch vụ mạng nên bao phủ khá nhiều nội dung. Vì vậy, đối với mỗi một nội dung trình bày ở chương tương ứng đều có thể tìm thấy những vấn đề có thể sử dụng để đề xuất nội dung làm định hướng nghiên cứu cho các công trình tiếp theo. Điều đó thể hiện tính mở của những vấn đề đã được nghiên cứu sinh đề cập tới. Một số nội dung chứng tỏ hướng mở của đề tài nghiên cứu có thể được liệt kê như trình bày sau .

1.) Đối với “đặc tính hóa luồng lưu lượng IP Internet”, nghiên cứu sinh thấy cần thiết tiến hành nghiên cứu bổ sung thêm những chiều hữu ích khác trong việc biểu diễn luồng lưu lượng để phát hiện chính xác hơn sự khác biệt giữa đặc tính thể hiện ở những luồng tin “phá hoại”, “dịch vụ chuyên dụng” với những luồng tin “dịch vụ truyền thống” và bổ sung thích hợp vào những phần mềm mã nguồn mở.

2.) Xác định mức ưu tiên của dịch vụ qua đặc tính hóa lưu lượng nhiều chiều để tìm ra hệ các điều kiện ràng buộc đồng thời theo không gian (trong cả miền tần số, miền thời gian đối với lọc tương thích, đối với điều khiển công suất, và phân bổ tần số thông qua điều chế tương thích, v.v…) nhằm vào nhiệm vụ đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS) của các công nghệ truyền thông thế hệ tiếp theo trong môi trường phân tán diện rộng.

3.) Nghiên cứu áp dụng quyết định mềm (Soft decision) vào nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng để thu được những giới hạn ràng buộc làm cơ sở lý luận đề xuất mô hình bảo vệ thích hợp.

Bạn nào cần download miễn phí thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement