Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kitten_Chubby
#725152 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Tên luận án: Về một phương pháp cải tiến thuật toán học của mạng nơ ron cho bài toán có mặt lỗi đặc biệt trong nhận dạng

Mã số: 62 52 02 03

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thanh Nga

Khóa đào tạo: 2008-2012

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

NỘI DUNG

1. Phân tích, đánh giá độ hội tụ của quá trình luyện mạng nơron phụ thuộc vào bước học và bộ trọng số khởi tạo ban đầu.

2. Đề xuất và xây dựng thuật toán học vượt khe để cập nhật bước học trong quá trình luyện mạng nơron cho bài toán nhận dạng mà mặt lỗi sinh ra có dạng đặc biệt, dạng khe.

3. Đề xuất mô hình kết hợp giải thuật di truyền và thuật toán vượt khe trong quá trình luyện mạng nơron cho bài toán có mặt lỗi đặc biệt trong nhận dạng.

4. Xây dựng thuật toán và phần mềm của phương pháp đề xuất, góp phần phát triển cho Toolbox của MatLab. 

Bạn nào cần download miễn phí thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement