Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mrright.shop
#725151 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Tên luận án: Nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi luồng tham chiếu để nâng cao tốc độ cho các hệ xử lý song song chuyên dụng

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa   

Mã số: 62 52 02 16

Họ tên NCS: Chu Đức Toàn

Khóa đào tạo: 2008-2012

Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS.TS. Đỗ Xuân Tiến

                                                     2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xây dựng được mô hình toán học tham chiếu tới không gian nhớ dùng chung cho hệ xử lý song song đa CPU chuyên dụng.

2. Xây dựng được hệ thống điều khiển thích nghi theo tham số kích thước hàng đợi m. Tập hợp các kết quả thu được của luận án được sử dụng như một công cụ hỗ trợ cho việc thiết kế tổng hợp các hệ xử lý song song đa CPU chuyên dụng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

*Khả năng ứng dụng:

Nội dung luận án đã có những đóng góp mới về điều khiển thích nghi luồng tham chiếu trong hệ xử lý song song đa CPU chuyên dụng, mở ra khả năng ứng dụng trong các hệ thống đòi hỏi phải xử lý tính toán song song như: tổng đài điện tử, mạng internet, các hệ thống bám sát đa mục tiêu di động, hệ thống giám sát phương tiện bay…

* Vấn đề còn bỏ ngỏ:

Hướng nghiên cứu tiếp là tích hợp thêm một số tham số khác vào cơ chế điều khiển thích nghi như: chu kỳ làm việc của bộ nhớ Tc, số lượng băng nhớ b của KGNDC…

Thời gian bảo vệ:  9 giờ, ngày 25 tháng 01 năm 2014.

Địa điểm bảo vệ: Phòng hội thảo - 402 Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Bạn nào cần download miễn phí thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement