Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#718751 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2 Phạm vi của đề tài 2

1.3 Mục đích nghiên cứu 2

1.4 Nội dung nghiên cứu 2

1.5 Phương pháp nghiên cứu 2

1.5.1 Phương pháp phân tích và xử lý thông tin 2

1.5.2 Phương pháp đánh giá nhanh và ước tính lượng chất thải 2

1.5.3 Phương pháp tham khảo ý kiến của các chuyên gia 3

1.5.4 Phương pháp thực địa (điều tra hiện trường và khảo sát thực tế) 3

1.6 Phương pháp luận 3

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

2.1. Chất thải rắn 4

2.1.1Khái niệm 4

2.1.2 Nguồn gốc phát sinh và phân loại chất thải rắn 4

2.1.3 Thành phần của chất thải rắn đô thị 7

2.1.4 Tính chất của chất thải rắn 9

2.1.4.1 Tính chất lý học và chuyển hoá lý học trong chất thải rắn 9

2.1.4.2 Tính chất hoá học và chuyển hoá hoá học trong chất thải rắn 12

2.1.4.3 Tính chất sinh học và chuyển hoá sinh học trong chất thải rắn 15

2.2. Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường 19

2.2.1 Tác hại của chất thải rắn đến môi trường nước 19

2.2.2 Tác hại của chất thải rắn đến môi trường không khí 20

2.2.3 Tác hại của chất thải rắn đến môi trường đất 22

2.2.4 Tác hại của chất thải rắn đến cảnh quan và sức khỏe cộng đồng 23

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần và khối lượng chất thải rắn 23

2.3.1 Ảnh hưởng của hoạt động giảm thiểu và tái sinh chất thải rắn tại nguồn 23

2.3.2 Ảnh hưởng của luật pháp và quan điểm của quần chúng 24

2.3.3 Ảnh hưởng của các yếu tố địa lý tự nhiên đến sự phát sinh chất thải 25

2.4 Hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn 26

2.4.1 Ngăn ngừa, giảm thiểu chất thải rắn tại nguồn 26

2.4.2 Tái sử dụng, tái chế chất thải rắn và thu hồi năng lượng 27

2.4.3 Thu gom và vận chuyển chất thải rắn 30

2.4.4 Các phương pháp xử lý chất thải rắn 30

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA

3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 36

3.1.1 Điều kiện tự nhiên 36

3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 42

3.2 Hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Thành Phố Tuy Hòa 45

3.2.1 Thành phần và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại Thành Phố Tuy Hòa

3.2.1.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 45

3.2.1.2 Khối lượng, thành phần chất thải rắn sinh hoạt 47

3.2.2 Hệ thống quản lý hành chánh tại Thành Phố Tuy Hòa 49

3.2.2.1 Cơ quan chuyên trách thu gom, vận chuyễn, xử lý rác 49

3.2.2.2 Các cơ quan liên quan đến trách nhiệm quản lý CTR 51

3.2.2.3 Sơ đố tổ chức công ty phát triển nhà và công trình đô thị 53

3.2.3 Hiện trạng hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Thành Phố Tuy Hòa 54

3.2.3.1 Lưu trữ tại nguồn 54

3.2.3.2 Hệ thống thu gom 55

3.2.3.3 Hệ thống trung chuyển và vận chuyển 59

3.2.4 Hoạt động thu hồi, xử lý chất thải rắn 61

3.3 Đánh giá hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Thành Phố Tuy Hòa 65

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THÀNH PHỐ TUY HÒA ĐẾN NĂM 2020

4.1 Dự báo dân số và mức độ phát sinh thành phần và khối lượng rác tại Thành Phố Tuy Hòa đến năm 2020 68

4.1.1 Dự báo dân số tại Thành Phố Tuy Hòa đến năm 2020 68

4.1.2 Dự báo mức độ phát sinh khối lượng rác sinh hoạt tại Thành Phố Tuy Hòa đến năm 2020 69

4.2 Đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 70

4.2.1 Giải pháp về chính sách 70

4.2.1.1 Cơ cấu quản lý 70

4.2.1.2 Chính sách nhà nước và chính sách nghành 71

4.2.1.3 Chính sách về xã hội 73

4.2.1.4 Phương pháp đào tạo 73

4.2.1.5 Đầu tư nâng cấp trang thiết bị và phương tiện 74

4.2.1.6 Thành lập thị trường trao đổi chất thải 75

4.2.1.7 Khuyến khích tư nhân tham gia thu gom và xử lý rác 75

4.2.2 Giải pháp về kinh tế 76

4.2.2.1 Hệ thống ký quỹ hoàn chi 77

4.2.2.2 Phí sản phẩm 77

4.2.2.3 Các khoản trợ cấp 77

4.2.2.4 Đền bù thiệt hại 78

4.2.3 Giải pháp kỹ thuật 78

4.2.3.1 Đối với chất thải rắn y tế 78

4.2.3.2 Đối với chất thải rắn công nghiệp 81

4.2.3.3 Đối với rác sinh hoạt 85

4.2.3.4 Đối với rác nông nghiệp 91

4.2.3.5 Đối với rác xây dựng 92

4.2.4 Các giải pháp hổ trợ khác 92

4.2.4.1Giải pháp về phân loại rác tại nguồn 92

4.2.4.2 Giải pháp về truyền thông giáo dục 96

4.2.4.3 Nâng cao nhận thức cộng đồng 97

4.2.4.4 Chương trình giàm sát môi trường 98

4.2.4.5 Áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn 99CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận 100

5.2 Kiến nghị 100Tải tài liệu miễn phí cho ae


  • IN LVTNcttttt.doc
  • 2.3. Nhan xet of GV....doc
  • 4.LOI CAM ON.doc
  • 6. Nhung chu viet tat.doc
  • 7. Danh muc cac bang.doc
  • 8. Muc luc.doc
  • BIA.doc
  • trang giay mau.doc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement