Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#716320 MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 3

1.1. Lý do chọn đề tài: 3

1.2. Mục tiêu đề tài: 3

1.3. Nội dung nghiên cứu của đồ án: 4

1.4. Phương pháp nghiên cứu 4

1.4.1 Phương pháp nghiên cứu luận 4

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 4

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT COMPOST TỪ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ 6

2.1. Tổng quan về chất thải rắn 6

2.2. Thành phần chất thải rắn 7

2.3. Tính chất chất thải rắn 9

2.3.1 Tính chất vật lý của chất thải rắn 9

2.3.2. Tính chất hóa học của chất thải rắn 11

2.4. Phân loại chất thải rắn 12

2.4.1 Phân loại theo công nghệ quản lý – xử lý 13

2.4.2. Phân loại theo quan điểm thông thường 14

2.5. Phương pháp ủ phân sinh học 15

2.5.1 Quá trình làm phân compost 15

2.5.2 Định nghĩa compost và quá trình chế biến compost 15

2.5.3. Các yếu tố ảnh hưởng 17

CHƯƠNG 3: TIỀM NĂNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ COMPOST XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 23

3.1 Dự báo dân số thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. 24

3.2 Dự báo khối lượng phân Compost từ chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030 24

3.3 Tình hình sử dụng phân bón tại Việt Nam và các nước Châu Á 28

3.3.1 Tầm quan trọng của nông nghiệp đối với nền kinh tế Việt Nam 28

Năm 29

Loại phân 29

3.3.2 Mức tiêu thụ phân bón tại châu Á: 31

3.4 Tầm qua trọng của phân Compost 32

3.4.1 Tác dụng của việc lệ thuộc vào hóa chất nông nghiệp tại Việt Nam 32

3.4.2 Tính cần thiết của Compost 33

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆP PHÁP ÁP DỤNG 35

4.1 Các phương pháp ủ phân Compost 35

4.1.1 Ủ yếm khí 35

4.1.2 Ủ hiếu khí 35

4.1.3 Nhận xét. 37

4.2 Lựa chọn phương án 38

4.3 Sơ đồ hệ thống 39

4.4 Mô tả và tính toán công nghệ 40

4.4.1 Trạm kiểm tra 40

4.4.2 Cắt rác 41

4.4.3 Trộn rác 41

4.4.4 Ủ phân 43

4.4.5 Xử lý độ chín 49

4.4.6 Sàng lọc 51Download miễn phí cho ah em

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement