Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#704707 MỤC LỤCPHẦN I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾTChương I. Giới thiệu chung vế khí tự nhiên và ứng dụng của nó 2

I. Giới thiệu chung 2

II. Chế biến sử dụng khí thiên nhiên trên thế giới 4

III. Chế biến sử dụng khí thiên nhiên ở Việt Nam 4

Chương II. Giới thiệu chung về Etylen 6

I. Sơ lược về lịch sử phát triển etylen trên thế giới 6

II. Tính chất lý hoá của etylen 7

1. Tính cất vật lý của etylen 7

2. Tính chất hóa học của etylen 8

3. Ứng dụng của etylen 13

Chương III. Nguyên liệu để sản xuất eytlen 15

I. Sản xuất eytlen từ metan 16

II. Sản xuất eytlen từ etan 18

III. Sản xuất etylen từ propan 21

IV. Sản xuất etylen từ butan 22

V. Sản xuất etylen từ naphtha 23

VI. Sản xuất eytlen từ xăng trưng cất trực tiếp 25

VII. Sản xuất etylen bằng cách Cr-acking hơi nước từ các hydrocabon 26

VIII. Sản xuất etylen bằng phương pháp dehydo hoá từ rượu etylic 28

IX. Các sản phẩm phụ khi sản xuất etylen 29

Chương IV. Cơ sở lý thuyết của quá trình sản xuất etylen 30

I. Cơ sở lý hoá của quá trình Cr-acking và nhiệt phân 30

I.1. Tính ổn định nhiệt của hydrocacbon 30

I.2. Cơ chế phản ứng của quá trình nhiệt phân 31

II. Động học của quá trình nhiệt phân 32

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Cr-acking nhiệt 33

1. Nguyên liệu 34

2. Nhiệt độ 35

3. Áp suất 36

4. Thời gian lưu 37

Chương V. Công nghệ sản xuất etylen 38

I. Sơ đồ nguyên lý chung của quá trình sản xuất 38

II. Một số dây chuyền công nghệ sản xuất etylen hiện đại 44

II.1. Sơ đồ công nghệ sản xuất etylen do hãng ABB Lummus Global 44

II.2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất etylen do hãng Linde AG 47

II.3. Sơ đồ dây chuyền công nghệ do hãng Stone, Wesster Engineering Corp sản xuất 48

II.4. Sơ đồ công nghệ do hãng Technip, Kti, Technipetrol 50

II.5. Sơ đồ công nghệ của hãng M.W.Kellogg [20] 52

III. Một số quá trình và thiết bị chính trong công nghệ sản xuất etylen 54

III.1. Lò Cr-acking nhiệt 54

III.1.1. Phân loại 54

III.1.2. Các lò Cr-acking nhiệt được sử dụng hiện nay 56

III.2. Thiết bị tui luyện sản phẩm và quá trình tui khí Cr-acking nóng 59

III.2.1. Các yêu cầu của thiết bị tui luyện 60

III.2.2. Một số thiết bị tui luyện hiện đại 60

IV. Quá trình tách và tinh chế etylen 62PHẦN II. TÍNH TOÁN

I. Tính cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt lượng 65

I.1. Cân bằng vật chất của lò nhiệt phân 65

I.2. Tính cân bằng nhiệt lượng của lò nhiệt phân 68

II. Tính toán một số kích thước cơ bản của lò ống nhiệt phân 79

II.1. Xác định bề mặt đun nóng và một số kích thước cơ bản của buồng bức xạ 79

II.2. Tính bề mặt đối lưu đun nóng của lò và kích thước một số buồng đốt đối lưu 83PHẦN III. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

I. Chọn địa điểm xây dựng 86

II. Thiết kế tổng mặt bằng nhà máy 86

III. Ưu nhược điểm của nguyên tắc phân vùng 87

III.1. Ưu điểm 87

III.2. Nhược điểm 87PHẦN IV. TÍNH TOÁN KINH TẾ

I. Các loại chi phí 90

II. Xác định hiệu quả kinh tế 94PHẦN V. AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. An toàn lao động trong phân xưởng sản xuất etylen 95

II. Những yêu cầu về phòng chống cháy nổ 96

III. Những biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn cháy nổ 96

IV. Yêu cầu đối với bảo vệ môi trường 97

KẾT LUẬN 98

Tài liệu tham khảo 100

Download miễn phí cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy, thì đăng tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất: