Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#686106 Nghiên cứu hệ thống cấp phôi tự động
Mục lục

Lời nói đầu
Mục lục .2
1.Giới thiệu .3
1.1.Giới thiệu về hệ thống cấp phôi tự động . .3
1.2. Giớ thiệu một số cơ cấu cấp phôi 3
2.Tổng quan .6
2.1. Cơ sở lý thuyết tính toán phễu rung .7
2.2. Tính toán phễu rung trong hệ thống cấp nắp chai .9
3.Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 12
4.Kết luận 12
5.
Tài liệu
tham khảo .13


Lời nói đầu


Hiện nay,trong các quá trình sản xuất sản,lắp giáp,kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các ngành công nghiệp nói chung như sản xuất phân bón,vật liệu
xây dựng
,
thực phẩm
.đều phát triển theo xu hướng tự động hóa ngày càng cao.Để đảm bảo quá trình sản xuất ổn định thì cần thiết phải có quá trình cung cấp phôi chính xác về thời gian,không gian và liên tục theo chu kỳ của hệ thống một cách tin cậy.Vì vậy quá trình cấp phôi là một trong những yêu cầu cần thiết nhất phải được nghiên cứu và giải quyết trong các hệ thống sản xuất tự động nhằm mục đích nâng cao năng suất
lao động
,hiệu quả sử dụng máy móc cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm.
Nghiên cứu hệ thống cấp phôi tự động là giải quyết từng giai đoạn một cách triệt để trong tổng thể toàn bộ hệ thống cấp phôi trong từng điều kiện làm việc cụ thể của từng máy móc,thiết bị và công đoạn sản xuất.Đảm bảo hệ thống ổn định và đạt năng suất cao.
Trong đề tài này chúng em tìm hiểu nguyên lý hoạt động một phần quan trọng của quá trình cấp phôi tự động đó là cơ cấu cấp phôi.cơ cấu cấp phôi trong hệ thống rất quan trọng quyết định đến năng xuất của cả hệ thống.với việc ứng dụng
công nghệ
rung vào hệ thống cấp nắp chai tự động không những đáp ứng các yêu cầu trên mà còn giúp tăng năng xuất cũng như hiệu quả sử dụng của hệ thống.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement