Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By mosvananh
#544745 dạo này bận với mấy con encoder quá...

mọi người cho em hỏi làm sao xác định được bao nhiêu xung trên 1 vòng (1 vong có bao nhiêu xung) của con encoder trong protues và cách chỉnh số xung trên 1 vòng...vdcoi như100xung/1vong..có thể chỉnh thành 200xung/1 vong

em thank tất cả người nhiều

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement