Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By zin_va_zon00
#538284 Định nghĩa theo kiểu triết học nha .Mình làm bài mà thấy toàn thiết chế này thiết chế nọ không biết là gì

Ai biết giải KẾT giúp mình với

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement